Εγγραφή | Είσοδος

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ

Με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.142867- 27/12/2011 καθορίζεται ο τρόπος έγκρισης και χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης στα παιδιά, ενώ με την Εγκύκλιο Υ4α/οικ.75021 01/08/2012 έγιναν επιπλέον διευκρινίσεις.