Εγγραφή | Είσοδος

ΦΑΡΜΑΚΑ Ν.3816

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Με το άρθρο 12 του Ν.3816/2010 επανεισήχθει ο κατάλογος και το πλαίσιο χορήγησης των φαρμάκων "για σοβαρές ασθένειες" όπως αναφέρεται.

Τελευταία τροποποίηση του νόμου, με το σχετικό κατάλογο των ιδιοσκευασμάτων είναι με το ΦΕΚ 3805/2017.

Οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των συνταγών δίνονται με τις παρακάτω αποφάσεις:

Εγκύκλιος ΥΥ 1269/30-5-2012

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ 25612/28-05-2012

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ Π60/24, 18-9-2014