Εγγραφή | Είσοδος

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. οικ.2/16519/0022 (ΦΕΚ 465/ 24-2-2012) οι εργαζόμενοι σε εργαστήρια νοσοκομείων δικαιούνται τη καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, κατηγορίας Α.

Τα Φαρμακευτικά Τμήματα των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανήκουν στον Εργαστηριακό Τομέα και πάγιο αίτημα της ΠΕΦΝΙ προς το Υπουργείο Υγείας είναι η έκδοση σαφούς Υπουργικής Απόφασης που να προβλέπει τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος και στους Φαρμακοποιούς των Νοσοκομειακών Φαρμακείων. Σχετική παρέμβαση έγινε με την με ΑΠ 526/22.4.2014 επιστολή της ΠΕΦΝΙ καθώς και με συνεχείς προφορικές παρεμβάσεις.