Εγγραφή | Είσοδος

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Η νομοθεσία του μισθολογίου, βάση του οποίου αμοίβονται οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί βρίσκεται στο ν. 4354/2015