Εγγραφή | Είσοδος

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Η νομοθεσία του μισθολογίου, βάση του οποίου αμοίβονται οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί βρίσκεται στο ν. 4354/2015