Εγγραφή | Είσοδος

Τροποποιημένο Καταστατικό Της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Καταστατικό Της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

 

Άρθρο 1

(Επωνυμία)

 

1) Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ», με συντετμημένο τίτλο «Π.Ε.Φ.Ν.Ι»

2) Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική με την πλήρη επωνυμία του στην περιφέρεια και στο κέντρο φαρμακευτικό σήμα και το έτος ίδρυσής του.

Άρθρο 2

(Έδρα)

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα και συγκεκριμένα το επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ.99 ιδιόκτητο ισόγειο διαμέρισμα.

 

Άρθρο 3

(Σκοποί)

 

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α. Η διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των κοινών εργασιακών, ασφαλιστικών, ηθικών, οικονομικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

β. Η βελτίωση της θέσης των μελών του, καθώς και η προστασία, προαγωγή και διερεύνηση των εργασιακών, κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους καθώς και η προάσπιση της ελεύθερης και ακώλυτης ασκήσεώς τους.

γ. Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου με εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου, και

δ. Η συμβολή στη βελτίωση και ανάπτυξη της αποδοτικότητας του εργοδότη για την καλλίτερη εκπλήρωση της αποστολής του, προς όφελος και των εργαζομένων του.

ε. Η προαγωγή της νοσοκομειακής φαρμακευτικής και της φαρμακευτικής επιστήμης εν γένει, εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και η παροχή κάθε δυνατής ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιστημονικών δεδομένων για την εξύψωση της παρεχόμενης φαρμακευτικής περίθαλψης από το κράτος.

 

Άρθρο 4

(Μέσα)

 

Ο Σύλλογος επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο. Ειδικότερα:

 

α) Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των μελών του με κάθε αρμόδιο.

β) Συμμετέχει ενεργώς με τους εκπροσώπους του στα κέντρα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για ό,τι αφορά τους εργαζομένους-μέλη του και υποδεικνύει τις επιβαλλόμενες λύσεις.

γ) Συνεργάζεται με άλλα σωματεία, των οποίων οι σκοποί είναι παρεμφερείς με τους δικούς του.

δ) Προβαίνει σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, απεργίες, συγκεντρώσεις κ.λ.π. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) Μετέχει στην διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας.

στ) Συμμετέχει σε ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε ανάλογες ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις που επιδιώκουν την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.

ζ) Οργανώνει διαλέξεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις, εορτές και εκδίδει διάφορα έντυπα.

η)Οργανώνει συγκεντρώσεις επί επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων, συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα και δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στην ημεδαπή και αλλοδαπή ή κοινές συνεδριάσεις μελών της με άλλους επιστήμονες στις οποίες γίνονται ανακοινώσεις θεμάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη και τη φαρμακευτική κοινότητα

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 5

(Εγγραφή Μελών)

 

1. Μέλη του συλλόγου εγγράφονται όλοι οι επιστήμονες φαρμακοποιοί που υπηρετούν στα φαρμακευτικά τμήματα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ ως τακτικοί, έκτακτοι, ημερομίσθιοι, επικουρικοί ή επί συμβάσει.

2. Για την εγγραφή μέλους του συλλόγου απαιτείται να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου. Με αυτή ο αιτών ζητεί την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και δηλώνει:

α) Ότι υπηρετεί στον εργοδότη με την συγκεκριμένη ιδιότητα και εργασιακή σχέση.

β) Την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του.

γ) Ότι δεν ανήκει σε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων του εργοδότη.

δ) Ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να ζητήσει δικαστικώς την εγγραφή του με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 6 και 7 του ν. 1264/1982.

 3. Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δύνανται να εγγραφούν οι συνταξιούχοι φαρμακοποιοί νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών καθώς και φαρμακοποιοί που υπηρετούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία.

 

 

Άρθρο 6

(Αποχώρηση Μελών)

1. Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να αποχωρήσει από αυτόν, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο Δ.Σ.

2. Κάθε μέλος, που αποχωρεί, υποχρεούται να καταβάλει τις συνδρομές ολόκληρου του έτους, μέσα στο οποίο γίνεται η αποχώρηση, εξακολουθεί δε να ευθύνεται απέναντι στον Σύλλογο για κάθε υποχρέωση, που είχε αναλάβει κατά τον χρόνο που διατέλεσε μέλος του.

3. Σε περίπτωση που το μέλος το οποίο αποχωρεί, αρνείται να καταβάλει τις οφειλόμενες συνδρομές, ο Σύλλογος μπορεί να το εναγάγει ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών.

 

 

Άρθρο 7

(Υποχρεώσεις)

 

Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:

α) Να καταβάλλουν τις οφειλόμενες προς το Σύλλογο συνδρομές και εισφορές.

β) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

γ) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.

δ) Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ε) Να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

στ) Να αναλαμβάνουν και να εκτελούν κάθε εργασία που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.

 

 

 

Άρθρο 8

(Δικαιώματα)

 

Τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτόν, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, να ψηφίζουν σε αυτές, να ελέγχουν την διοίκηση του Συλλόγου, καθώς και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

 

Άρθρο 9

(Πειθαρχικές Ευθύνες)

 

1. Στα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις / όρους του καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και η διαγωγή τους είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του Συλλόγου, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

α. Έγγραφη επίπληξη

β. Μομφή

γ. Προσωρινή διαγραφή ενός έτους

δ. Οριστική διαγραφή

2. Η έγγραφη επίπληξη και η μομφή επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγγραφη αναφορά του 1/20 των μελών του Συλλόγου ή 4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των 5/9 των μελών αυτού.

Η προσωρινή και οριστική διαγραφή επιβάλλονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται μετά από μυστική ψηφοφορία. Το θέμα εισάγεται στη Γ.Σ. μετά από πρόταση του 1/10 των μελών προς το Δ.Σ. ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. και συζητείται στην πρώτη Γ.Σ.

3. Για την επιβολή κάθε πειθαρχικής ποινής τηρείται η εξής διαδικασία:

α. Το Δ.Σ. καλεί σε έγγραφη απολογία το υπό κατηγορία μέλος,

β. Η απολογία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, μέσα σε 15 ημέρες.

Απολογία μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Άρθρο 10

(Διαγραφή Μέλους)

 

1. Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το μητρώο των μελών του:

α. Εάν αποβάλει την ιδιότητα του εργαζομένου-φαρμακοποιούμε μόνη εξαίρεση τα επίτιμα.

β. Για την καθυστέρηση των συνδρομών πέραν του έτους, με μόνη εξαίρεση τα επίτιμα

 γ. Για πειθαρχικό παράπτωμα που έχει επισύρει την επιβολή της οριστικής διαγραφής.

δ. Οικειοθελώς ύστερα από αίτηση του.

2. Μέλη που αποχωρούν οικειοθελώς από το Σύλλογο, μπορούν να επανεγγραφούν, θεωρούμενα ως νέα μέλη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΒΙΒΛΙΑ

 

Άρθρο 11

(Πόροι του Συλλόγου)

 

1. Τακτικοί πόροι είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται στο ένα τέταρτο (1/4) της ετήσιας συνδρομής.

β) Η ετήσια συνδρομή που αποφασίζεται με απόφαση του Δ.Σ Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την αναπροσαρμογή της ετήσιας  συνδρομής μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

γ) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του Συλλόγου (τόκοι καταθέσεων, κ.λ.π.)

2. Έκτατοι πόροι είναι:

α) Έκτακτη εισφορά υποχρεωτική για τα μέλη, προς ενίσχυση του έργου του Συλλόγου καθοριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση,

β) Τα πλεονάσματα από την Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων και λαχειοφόρων αγορών,

γ) Κάθε ποσό που προέρχεται από δωρεές, κληρονομίες, ή κληροδοσίες καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

 

Άρθρο 12

(Διαχείριση)

1. Ο Σύλλογος τηρεί λογαριασμό σε ένα από τα καταστήματα των Τραπεζών που εδρεύουν στην Αθήνα.

2. Η περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζει το καταστατικό, ούτε η εκμετάλλευση της μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να συνεπάγεται ανάμιξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

 

Άρθρο 13

(Βιβλία και Στοιχεία)

 

1. Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικώς τα ακόλουθα βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα, πριν χρησιμοποιηθούν, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών:

α) Μητρώου Μελών, όπου καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία των Μελών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εγγραφής – διαγραφής, διεύθυνση κατοικίας, μονάδα όπου υπηρετεί και ο αριθμός του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου),

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης,

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές,

ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου,

στ) κάθε άλλο βιβλίο, που αποφασίζει το Δ.Σ. ότι πρέπει να τηρηθεί.

2. Τα γραμμάτια εισπράξεων προτού χρησιμοποιηθούν αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

3. Κάθε μέλος δικαιούται ύστερα από έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ. να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 14

 

Όργανα του Σωματείου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των Μελών

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ. Η Διοικούσα Επιτροπή

δ. Η Ελεγκτική Επιτροπή

ε. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

στ. Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή

 

Άρθρο 15

(Γενική Συνέλευση – Τακτική – Έκτακτη)

 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφαίνεται για θέματα, τα οποία με το καταστατικό είτε έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα της είτε δεν έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.

Η Γ.Σ. ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη αυτού.

Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή μέλους, μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου.

Αποφασίζει για συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, κηρύξεις απεργιών, στάσεις εργασίας, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Γ.Σ. συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγουή εκτός έδρας αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και ώρα σύγκλησης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ανακοίνωση γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση, πριν από 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου για σύγκληση του Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες, οι ανακοινώσεις γνωστοποιούνται πριν από 15 τουλάχιστον ημέρες. Οι Γ.Σ. διευθύνονται από 3μελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Πρακτικογράφος) εκλεγόμενο στην αρχή των εργασιών της. Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη. Για να περιληφθεί θέμα στην ημερησία διάταξη της Γ.Σ. απαιτείται η έγγραφη υποβολή αυτού στο Δ.Σ. προ 10ημέρου τουλάχιστον από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. και η σχετική αίτηση να είναι υπογεγραμμένη από το 1/10 τουλάχιστον των μελών.

2. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, μέσα στους δύο πρώτους μήνες του κάθε ημερολογιακού έτους. Σε αυτήν υποβάλλονται προς έγκριση ο ισολογισμός, ο απολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το περασμένο έτος, καθώς και ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

Συζητείται επίσης και λαμβάνεται απόφαση για την έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλει το Δ.Σ. και διαμορφώνεται το πρόγραμμα δράσης της επομένης περιόδου.

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν το Δ.Σ. κρίνει αναγκαία τη σύγκληση της.

β) Όταν ζητηθεί από το 1/10 των μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., όπου αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.

γ) Όταν ζητηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., όπου αναφέρονται τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν.

Στις περιπτώσεις β) και γ) το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 μέρες το πολύ από την επίδοση της αίτησης.

 

Άρθρο 16

(Απαρτία Γ.Σ.)

         

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. των διατάξεων του ν. 1264/82 και κάθε άλλης διατάξεως του νόμου ήτου παρόντος καταστατικού, που προβλέπουν ειδικώς διαφορετική απαρτία, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις των μελών απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα, οριζόμενη μέσα σε δέκα πέντε (15) το πολύ μέρες από την δεύτερη συνέλευση, στην οποία αρκεί η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γεν. Συνέλευση, δεν μπορεί να συγκληθεί εκ νέου ξανά, πριν παρέλθει δίμηνο, οπότε θεωρείται ως το πρώτον συγκαλούμενη Γ.Σ.

2. Εάν η Γ.Σ. βρεθεί σε απαρτία και αρχίσει η συνεδρίαση, εξακολουθεί αυτή να βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και εάν παραμείνουν, πάντως όχι λιγότερα του 1/5 του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Όσο εξακολουθεί η συνεδρίαση θέμα ελλείψεως απαρτίας δημιουργείται μόνο με υποβολή προς το Προεδρείο της Γ.Σ. ένστασης περί ελλείψεως απαρτίας που υπογράφεται από 10 τουλάχιστον μέλη.

4. Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. διαλύεται. Οι αποφάσεις όμως που έχουν ληφθεί μέχρι την διάλυση της Γ.Σ. λόγω μη απαρτίας, είναι έγκυρες.

 

Άρθρο 17

(Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.)

 

1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων και πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

2. Ψηφοφορίες που αφορούν εκλογή συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων σε υπερκείμενη οργάνωση, κήρυξη απεργίας, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά εν γένει ζητήματα, είναι άκυρες εάν δεν διεξαχθούν μυστικώς.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για θέματα αρχαιρεσιών λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, εάν για την απαρτία της Γ.Σ. επαρκεί η παρουσία μέχρι και του 1/4 των μελών, παρίστανται δε κατ’αυτήν τόσα μέλη, όσα καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται για την λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

4. Αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών απαιτείται για την λήψη αποφάσεων τροποποίησης ή συμπλήρωσης του καταστατικού του Συλλόγου ή διάλυσης αυτού, με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Α.Κ.

 

 

 

Άρθρο 18

(Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση)

 

1. Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο, με τα αναπληρωματικά μέλη του, κάθε τριετία, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία των ταμειακώς εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού.

2. Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και προεδρευόμενο από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών του, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. Οι ιδιότητες Προέδρου, Γεν. Γραμματέα, Οργανωτ. Γραμματέα και Ταμία απαγορεύεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής Άσκηση καθηκόντων διοικήσεως από οποιοδήποτε μέλος του, μετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται, κάθε δε επιχειρούμενη πράξη είναι άκυρη.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. η απερχόμενη διοίκηση οφείλει να παραδώσει σε αυτό την διοίκηση του Συλλόγου, καθώς και κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του. Γι’ αυτό, σε ιδιαίτερο βιβλίο συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προσυπογραφόμενο, παρουσία και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, από τους απερχόμενους και αναλαμβάνοντες Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και Ταμίες.

5. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει λόγω παραίτησης ή κωλύματος πέραν του εξαμήνου ή αδικαιολόγητης αποχής επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις (οπότε θεωρείται ότι υπέβαλε παραίτηση), καλούνται από το Δ.Σ. τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της επιτυχίας τους.

Σε περίπτωση προσωρινού δικαιολογημένου κωλύματος μέχρι έξι (6) μηνών, καλούνται με την ίδια διαδικασία, τα αναπληρωματικά μέλη για προσωρινή αναπλήρωση και αποχωρούν όταν επιστρέψει το τακτικό μέλος.

6. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος πέντε (5) και άνω από τα αρχικώς εκλεγέντα μέλη, οι εναπομείναντες, μαζί με τους αναπληρωματικούς, οφείλουν μέσα σε δύο μήνες από την τελευταία παραίτηση, να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με θέμα «Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

 

Άρθρο 19

(Καθήκοντα Δ.Σ.)

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο με βάση τους νόμους και το καταστατικό. Διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του, λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την διασφάλιση τους.

Προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως και εκτελεί τις αποφάσεις της. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου που αρχίζει και τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. προς έγκριση.

Αποφασίζει για συγκεντρώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις, συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας, για δε τις κινητοποιήσεις με μυστική ψηφοφορία. Υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα προστασίας και ενίσχυσης μελών του, που διώκονται για συνδικαλιστική δράση ή του Συλλόγου γενικά και να καταγγέλλει παραβιάσεις των υπέρ αυτών προστατευτικών διατάξεων.

Μπορεί να επιβάλλει κάθε χρόνο ειδική έκτακτη εισφορά μέχρι ποσού της ετήσιας συνδρομής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. των μελών, επιμελούμενο για την αποδοτικότερη διεξαγωγή των εργασιών τους.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συλλόγου και την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικώς να καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις λαμβανόμενες σε συνεδρίαση που δεν παραβρέθηκε, ή που, παριστάμενο, διαφώνησε.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημιώσεως για οδοιπορικά έξοδα και έξοδα παραστάσεως.

 

Άρθρο 20

(Συνεδριάσεις Δ.Σ. – Λήψη αποφάσεων)

 

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα, σε έκτακτη δε, κάθε φορά, που το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν 4 από τα μέλη του με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται και τα συζητητέα θέματα. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη το αργότερο στην επόμενη συνεδρίαση. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις απαιτείται η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών, σε κάθε δε συνεδρίαση προεδρεύει ο πρόεδρος ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντιπρόεδρος.

2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του προέδρου, ή του προεδρεύοντα αντιπροέδρου, εφ’όσον βεβαίως η ψηφοφορία είναι φανερή. Για προσωπικά ζητήματα το Δ.Σ. αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, δια ψηφοδελτίων.

3. Η ημέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζονται παγίως με απόφαση του Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του σε σώμα. Στις έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με έγγραφες προσκλήσεις στις οποίες αναγράφονται απαραιτήτως τα συζητητέα θέματα.

4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να καλείται και η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολογήτως από τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του, με απόφαση του Δ.Σ. οπότε αντικαθίσταται από τον, κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικό σύμβουλο. Η περί του αδικαιολογήτου της απουσίας κρίση του Δ.Σ. είναι ελεύθερη και η σχετική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

 

Άρθρο 21

(Πειθαρχική ευθύνη των μελών του Δ.Σ.)

 

1. Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 τα οποία έχουν ισχύ και για τα μέλη του Δ.Σ., αυτά υπόκεινται και στην ποινή της εκπτώσεως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την επιβολή της έκπτωσης αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, η οποί α επιλαμβάνεται μετά από έγγραφη αναφορά πέντε (5) μελών του Δ.Σ. ή του 1/6 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου ή, τέλος, της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε αυτήν την Γ.Σ. πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και για να ληφθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων.

2. Η ποινή της έκπτωσης επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

α. Επίδειξη αδιαφορίας για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του.

β. Χρησιμοποίηση της ιδιότητας του για προσωπική ωφέλεια.

γ. Παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.

δ. Η από την Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστούμενη παράβαση όσων αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 22

(Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.)

 

1. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε Διοικητική και Δικαστική Αρχή, καθώς και έναντι των τρίτων. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. (μέχρις ότου εκλεγεί το προεδρείο της) καθώς και του Δ.Σ., κηρύσσοντας την έναρξη  αυτών και τη λήξη εκείνων του Δ.Σ.

2. Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών καθώς και τα πρακτικά της Γ.Σ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων και συμβουλίων. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προωθεί τα συμφέροντα του Συλλόγου. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Εάν απουσιάζουν ή κωλύονται συγχρόνως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, τότε καθήκοντα προέδρου ασκεί ο σύμβουλος που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες από τις οποίες αναδείχτηκε το Δ.Σ.

3. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα.

4. Ο πρόεδρος επικουρείται στο έργο του από τον αντιπρόεδρο στον οποίο μπορεί να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του, ύστερα από σχετική έγκριση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 23

(Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα)

 

1. Ο Γεν. Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο του Συλλόγου και την σφραγίδα αυτού. Τηρεί το μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής καθώς και τα πρακτικά της Γ.Σ.

2. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου.

3. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Οργανωτ. Γραμματέα.

 

Άρθρο 24

(Αρμοδιότητες Οργανωτ. Γραμματέα)

 

Ο Οργανωτικός Γραμματέας επιμελείται της ενημέρωσης του μητρώου των μελών του Συλλόγου, φροντίζει για όλα τα οργανωτικά θέματα αυτού, καθώς και για τις δημόσιες σχέσεις τους και είναι σύνδεσμος μεταξύ Δ.Σ. και αντιπροσώπων του Συλλόγου. Αναπληρώνεται από τον Γεν. Γραμματέα.

 

Άρθρο 25

(Αρμοδιότητες Ταμία)

 

1. Ο Ταμίας τηρεί και φυλάσσει το ταμείο του Συλλόγου κα ενεργεί κάθε είσπραξη των πόρων του, με σφραγισμένες διπλότυπες αποδείξεις, υπογεγραμμένες από αυτόν και τον Πρόεδρο. Είναι προσωπικώς υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για οποιαδήποτε ταμειακή ή διαχειριστική ανωμαλία.

2. Ενεργεί τις πληρωμές των δαπανών με βάση εντάλματα πληρωμών, υπογραφόμενα από αυτόν τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Πάνω σε κάθε ένταλμα αναγράφεται η απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει την αντίστοιχη δαπάνη.

3. Τηρεί τα βιβλία εισπράξεων – πληρωμών και περιουσίας του Συλλόγου φυλάσσει τα μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία. Συντάσσει τον Απολογισμό – Ισολογισμό στο τέλος του έτους, εισηγούμενος την επεξεργασία τους από το Δ.Σ. για την υποβολή τους προς έγκριση στη Γ.Σ.

4. Καταθέτει στην Τράπεζα που έχει επιλεγεί από το Δ.Σ. επ’ονόματι και για λογαριασμό του Συλλόγου κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.

5. Ανάληψη εκ μέρους του χρηματικών ποσών από τις καταθέσεις του Συλλόγου στην Τράπεζα, επιτρέπεται μετά από ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.

6. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. υπό τον περιορισμό της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 26

(Ελεγκτική Επιτροπή)

 

1. Το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση ελέγχου εντός του Ιανουαρίου κάθε χρόνου, μετά την κατάθεση του Απολογισμού – Ισολογισμού και την υποβάλει στο Δ.Σ. και την Γ.Σ. προς έγκριση.

2. Ασκεί έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο στα τηρούμενα βιβλία και στα άλλα παραστατικά στοιχεία του Συλλόγου.

3. Δικαιούται να ζητήσει σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως για λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός μηνός από την αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η Ε.Ε. συγκαλεί η ίδια Γ.Σ. εντός 20ημέρου και την ενημερώνει σχετικά.

4. Η Ε.Ε. είναι τριμελής εκλέγεται δε ανά τριετία μ δύο αναπληρωματικά μέλη ταυτόχρονα με το Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες που προβλέπει το άρθρο 28 με μυστική, δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.

Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται το μέλος που πλειοψήφησε.

 

Άρθρο 27

(Αντιπρόσωποι)

 

1. Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης ο Σύλλογος προσχωρεί σε ανώτερου βαθμού Συνδικαλιστικές οργανώσεις, που επιδιώκουν γενικώς τους ίδιους μ’αυτόν σκοπούς ή προβαίνει σε ίδρυση ομοιοεπαγγελματικών συνδ. οργανώσεων. Με τον ίδιο τρόπο αποχωρεί απ’αυτές.

2. Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στις ανωτέρω οργανώσεις εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του παρόντος καταστατικού για την θητεία που προβλέπεται από τα καταστατικά των υπερκείμενων Οργανώσεων στις οποίες εκπροσωπούν τον Σύλλογο.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

Άρθρο 28

(Καθορισμός τους – Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή)

 

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου διενεργούνται ανά τριετία σε ημερομηνία, που ορίζεται από την τελευταία νόμιμη Γεν. Συνέλευση.

2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη του Συλλόγου την ημερομηνία, τον τόπο και τον τρόπο των αρχαιρεσιών και παρέχει οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

 

Άρθρο 29

(Εκλογικό σύστημα – Συνδυασμοί υποψηφίων)

 

1. Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1264/1982.

2. Οι συνδυασμοί υποψηφίων και οι υποψηφιότητες χωριστών υποψηφίων ή ενιαίου ψηφοδελτίου υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση των αρχαιρεσιών, όπως η παραγρ. 2 του προηγουμένου άρθρου ορίζει.

3. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων τις ελέγχει, εάν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την καθορισμένη για τις αρχαιρεσίες ημερομηνία ανακηρύσσει τους συνδυασμούς υποψηφίων και χωριστούς υποψηφίους ή υποψηφίους σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, σε ειδικούς πίνακες κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου (σε χωριστά ψηφοδέλτια ή ενιαίο ψηφοδέλτιο), με πρώτους τους υποψηφίους για το Δ.Σ., δεύτερους τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή και τρίτους τους υποψηφίους για την αντιπροσώπευση σε ένωση ή ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

4. Σε περίπτωση μη ανακήρυξης υποψηφίου ελλείψει των υπό του νόμου ή του καταστατικού προβλεπομένων προϋποθέσεων, ειδοποιείται εγκαίρως ο αντίστοιχος συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος με επιστολή, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.

5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει εγκαίρως τα ανωτέρω τυπωθέντα ψηφοδέλτια, στα περιφερειακά τμήματα του Συλλόγου για τα μέλη που υπηρετούν εκτός της περιφερείας της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης, μαζί με τους ειδικούς για την ψηφοφορία φακέλους, τους οποίους έχει σφραγίσει και μονογράψει στην εμπρόσθια άνω αριστερά όψη τους ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 30

(Ψηφοφορία)

 

1. Η ψηφοφορία γίνεται βάσει ονομαστικών καταστάσεων των μελών κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου, που περιέχουν εκτός από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση, την ταμειακή ενημερότητα και στήλη στην οποία θα καταχωρείται ο αριθμός της ταυτότητας και εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου του προσερχόμενου για ψηφοφορία καθώς και στήλη στην οποία θα υπογράφει το μέλος που ψηφίζει.

2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως και εποπτεύει, ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινώς για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.

3. Η ψηφοφορία διαρκεί συνεχώς κατά τις ώρες που ορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, παρατεινόμενη, εφ’όσον συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων, διεξάγεται δε μυστικά. Για το σκοπό αυτό ο ψηφοφόρος, αποσυρόμενος σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν) σημειώνει πάνω στο ψηφοδέλτιο της εκλογής του και παραπλεύρως προς τα αριστερά του από το όνομα των υποψηφίων του ή τους σταυρούς της προτίμησης του, και ειδικότερα:

α) Μέχρι εννέα (9) σταυρούς για το Δ.Σ.

β) Μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.

γ) Για τους αντιπροσώπους, τόσους σταυρούς, όσοι αντιπρόσωποι προβλέπονται σε κάθε περίπτωση.

δ) Μέχρι τρεις (3) για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα στον σφραγισμένο και μονογραφημένο φάκελο, τον οποίο ρίχνει ιδιοχείρως στη ψηφοδόχο, που έχει σφραγισθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πριν αρχίσει η ψηφοφορία, αναφέροντας τούτο στο σχετικό πρακτικό της.

4. Αντίστοιχη διαδικασία ψηφοφορίας ακολουθείται και στα περιφερειακά τμήματα του Συλλόγου, για την ανάδειξη των προβλεπόμενων οργάνων τους και αντιπροσώπων.

 

Άρθρο 31

(Διαλογή)

 

1. Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά (από την τηρηθείσα κατάσταση) το σύνολο των ψηφισάντων και στη συνέχεια το σύνολο των, στη ψηφοδόχο περιεχομένων, φακέλων. Εάν τυχόν περισσεύουν φάκελοι, αφαιρείται και καταστρέφεται αντίστοιχος αριθμός τους, ανασυρόμενος στην τύχη. Στην συνέχεια, αποσφραγίζονται στη σειρά οι φάκελοι και στο κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο ο πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. αναγράφει ολογράφως και αριθμητικά τον επ’αυτού αριθμό σταυρών προτίμησης για κάθε εκλεγόμενο όργανο, παραπλεύρως σε αυτό, όπου και θέτει τη μονογραφή του. Οι έδρες για κάθε όργανο του Συλλόγου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη κατά τα οριζόμενα στις παραγρ. 2 και επομ. του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982.

2. Η διαλογή τελειώνει με την σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ψηφοφορίας και διαλογής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψηφισάντων και εκείνος των εγκύρων και άκυρων ψηφοδελτίων, καθώς και κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου με τον αντίστοιχο αριθμό σταυρών προτίμησης για τον καθένα τους.

3. Κάθε συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

 

Άρθρο 32

(Ανακήρυξη επιτυχόντων)

 

1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε τρεις μέρες από την εκλογή προβαίνει στην σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ανακήρυξης επιτυχόντων (εις διπλούν), στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των εκλεγέντων και των αναπληρωματικών για κάθε όργανο με τον αντίστοιχο αριθμό των σταυρών προτίμησης για τον καθένα, χωριστά για κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.

2. Αντίγραφα των πρακτικών ψηφοφορίας – διαλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων παραδίδονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στον σύμβουλο που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

3. Με αίτηση οιουδήποτε μέλους και μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της, χορηγείται υποχρεωτικώς από την Διοίκηση του Συλλόγου στον αιτούντα, αντίγραφο των πρακτικών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 33

(Λήξη αρμοδιότητας Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής)

 

1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας των αρχαιρεσιών και την ανάδειξη των επιτυχόντων Συμβούλων κ.λ.π. παραδίδει εντός 3 ημερών το εκλογικό υλικό στο Γεν. Γραμματέα του αποχωρούντος Δ.Σ. με απόδειξη παραλαβής του, περατώνοντας έτσι την αποστολή της. Ο δε δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει τα οικεία στοιχεία στον γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 Ν. 1264/1982.

2. Ο απερχόμενος Γεν. Γραμματέας υποχρεούται να παραδώσει το ανωτέρω υλικό μαζί με το αρχείο, την σφραγίδα και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου στο νέο Δ.Σ.

Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται ειδικό πρακτικό, αντίγραφο του οποίου δικαιούνται να λάβουν και οι αποχωρούντες Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας.

3. Ο πρώτος από τους πλειοψηφίσαντες Συμβούλους, συγκαλεί το νέο Δ.Σ. για τη συγκρότηση του σε Σώμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Άρθρο 34

(Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων)

 

α. Ιδρύονται περιφερειακά τμήματα που καλύπτουν μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι έδρες τους και οι περιοχές δικαιοδοσίας τους καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση.

β. Προϋπόθεση για την δημιουργία Π.Τ. είναι να υπηρετούν στο υπόψη γεωγραφικό διαμέρισμα τουλάχιστον 2 μέλη του Συλλόγου κατά την ημερομηνία ίδρυσής του.

γ. Η ίδρυση νέων περιφερειακών τμημάτων ή η κατάργηση υφισταμένων δεν αποτελεί καταστατική τροποποίηση, αλλά γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Σε γεωγραφικά διαμερίσματα εκτός περιοχής περιφερειακών τμημάτων με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ορίζονται αντιπρόσωποι του Συλλόγου ένας για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Οι αρμοδιότητες τους θα καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.

ε. Τα περιφερειακά τμήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση του Συλλόγου και έχουν όλες τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από το καταστατικό για θέματα που αφορούν τα μέλη τους τοπικά και μπορούν με απόφαση της τοπικής Γενικής Συνέλευσης των μελών τους να γίνουν μέλη των Τοπικών εργατικών Κέντρων, όπου βρίσκεται και η έδρα του περιφερειακού τμήματος.

στ. Διοικούσες Επιτροπές

Τη διοίκηση των περιφερειακών τμημάτων (Π.Τ.) την ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.). Η Δ.Ε. είναι τριμελής για Π.Τ. μέχρις 60 μελών και πενταμελής για περισσότερα.

στ.1) Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται απ’ευθείας από τα μέλη του Π.Τ. με τοπικές εκλογές κάθε τρία χρόνια. Στις εκλογές αυτές εκλέγεται επίσης τριμελής Τοπική Εφορευτική Επιτροπή με τριετή θητεία και αντιπρόσωποι για το Ε.Κ. στο οποίο είναι μέλος το περιφερειακό τμήμα.

Οι εκλογές αυτές γίνονται μαζί με τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

στ. 2) Η Δ.Ε. συγκροτείται σε σώμα με τις ίδιες διαδικασίες όπως και το Δ.Σ.

στ. 3) Η Δ.Ε. εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Για τα υπόλοιπα θέματα λειτουργίας της Δ.Ε. ισχύουν οι αντίστοιχες για το Δ.Σ. διατάξεις.

ζ. Δικαιοδοσία της Διοικούσας Επιτροπής.

Η Δ.Ε. αποφασίζει μέσα στα πλαίσια που χαράζει το Δ.Σ. Μπορεί να αποφασίσει τοπικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις στην περιοχή ευθύνης της. Συγκαλεί συγκεντρώσεις τοπικές και συνελεύσεις στην περιοχή ευθύνης της που διέπονται από τις ίδιες διατάξει όπως και οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 35

(Τροποποίηση Καταστατικού)

 

Η τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού, γίνεται από τη Γεν. Συνέλευση μετά από ειδική για το σκοπό αυτό σύγκλησή της, ενεργείται δε σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού, ή σε συνδ. προς την παραγρ. 1 εδάφ. α’ του άρθρου 16 αυτού.

 

Άρθρο 36

(Διάλυση Συλλόγου)

 

1. Ο Σύλλογος διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του καταστεί μικρότερος των είκοσι (20) ή συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 105 Α.Κ.

Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να αποφασισθεί επίσης από την Γ.Σ. των μελών του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του παρόντος.

2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και των λοιπών Νόμων. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία του περιέρχεται στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 37

 

1. Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού θα προκηρυχθούν το αργότερο έως το χρόνο σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ίδια Γενική Συνέλευση θα εκλέξει και την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές αυτές.

2. Στον ίδιο χρόνο και με την διαδικασία του παρόντος θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των περιφερειακών τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν καταστατικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 38

(Έγκριση Καταστατικού)

 

1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα κοινά αστικά σωματεία των άρθρων 78 και επ. του Α.Κ.

2. Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από τριάντα οκτώ (38) άρθρα ψηφίστηκε από την  συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2011 του Σωματείου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Κυριακή, Φεβρουάριος 2, 2014