Εγγραφή | Είσοδος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Με το Ν. 2519/21-8-97 ιδρύθηκε Κλάδος νοσοκομειακών φαρμακοποιών του ΕΣΥ (άρθρο 40).
Βάση του αρθρου 44 του παραπάνω νόμου,  με Προεδρικά Διατάγματα καθορίζονται:
Α) η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων
Β)τα απαιτούμενα για την πλήρωση θέσεων προσόντα
Γ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης
Δ)η διαδικασία ένταξης των υπηρετούντων.

Με το Ν. 2716/99, άρθρο 24 ρυθμίζεται η ένταξη των νεοπροσλαµβανόµενων σε θέσεις κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών ΕΣΥ.
Με το Ν. 2889/01 Άρθρο 13 παρ. 3 γίνεται η µετατροπή των προσωρινών διαβαθµισµένων θέσεων φαρμακοποιών ΕΣΥ σε οργανικές διαβαθµισµένες και ένταξη τους στον οργανισμό των νοσοκομείων.

Η ΠΕΦΝΙ με συνεχείς παρεμβάσεις, γραπτές και μη, προς τους αρμόδιους Υπουργούς ζητά την έκδοση νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει τα βαθμολογικά θέματα και αυτά των προσλήψεων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούνιος 25, 2015