Εγγραφή | Είσοδος

ΙΣΤΟΡΙΑ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

 

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) ιδρύθηκε το 1976 από φαρμακοποιούς που εργάζονταν στις φαρμακευτικές υπηρεσίες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Κράτους και αποτελεί από τότε τον επίσημο φορέα εκπροσώπησής τους.
Εκτός από το βασικό σκοπό της, που είναι η προαγωγή της φαρμακευτικής μέσα στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η ΠΕΦΝΙ φιλοδοξεί να συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της παρεχόμενης από το κράτος φαρμακευτικής περίθαλψης.
Για την επίτευξη κάθε σκοπού που υπηρετεί και που περιγράφεται στο καταστατικό της, αναπτύσσει πολύπλευρη δράση,  τόσο σε επαγγελματικά όσο και επιστημονικά θέματα.

Πρώτος Πρόεδρος και ψυχή της ΠΕΦΝΙ για πολλά χρόνια ήταν ο κ. Κ.Μελισσαράτος. Με τις προσπάθειες αυτού, των μετέπειτα Προέδρων, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των απλών μελών της, η ΠΕΦΝΙ έχει καταφέρει να εκπροσωπήσει επάξια τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξή τους, καθώς επίσης και για την αναγνώρισή τους ως σημαντικό κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας.

Από το 1982 έχει ενταχθεί στην  Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (European Association of Hospital Pharmacists-EAHP), στις δράσεις της οποίας συμμετέχει ανελλιπώς.