Εγγραφή | Είσοδος

ΠΔ 108/93

Το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των νοσοκομειακών φαρμακείων καθορίζεται στο ΠΔ 108/93.

Τροποποίηση αυτού έγινε με το 'Αρθρο 5 του ν. 4316/2014

Τα υλικά αρμοδιότητας ΕΟΦ περιγράφονται στο ν.1965/91