Εγγραφή | Είσοδος

ΠΔ 108/93

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των νοσοκομειακών φαρμακείων καθορίζεται στο ΠΔ 108/93.

Τροποποίηση αυτού έγινε με το 'Αρθρο 5 του ν. 4316/2014

Τα υλικά αρμοδιότητας ΕΟΦ περιγράφονται στο ν.1965/91