Εγγραφή | Είσοδος

Έγγραφο Της ΠΕΦΝΙ Προς Κκ Δ/Τες Των Υ.Π.Ε. Για Θέματα Παρατηρητηρίου Τιμών Και Ηλεκτρονικών Καταχωρήσεων

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                            Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                         E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

    Αθήνα, 18-4-13

Αρ. πρ. : 441

Προς

κ.κ Διοικητές

1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης & 7ης  ΥΠΕ

 

 

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση Παρατηρητηρίου Τιμών και Ηλεκτρονικές Καταχωρήσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα Φαρμακευτικά Τμήματα των Νοσοκομείων ευθύνης σας, διαβιβάζονται με εντολή άμεσης ενέργειας, έγγραφα της ΕΠΥ& του Υπουργείου Εμπορίου, τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους.

Συγκεκριμένα τα έγραφα αυτά αφορούν σε:

 • Παραγγελίες συμβατικών φαρμάκων μέσω της «ανεξάρτητης» ηλεκτρονικής πλατφόρμας Business Exchanges [παράλληλη διαδικασία με την αποστολή παραγγελιών μέσω μηχανογραφικών συστημάτων των Νοσοκομείων]
 • Ενημέρωση κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημόσιων συμβάσεων (ΑΔΑΜ- AGORA)
 • Ενημέρωση – έλεγχος τιμών αγοράς βάσει παρατηρητηρίου τιμών
 • Αποστολή στοιχείων για αγορά φαρμάκων του έτους 2012.

Είναι αναγκαίο να καταστεί σαφές ότι οι παραπάνω εργασίες, σε καμία περίπτωση, δεν αποτελούν υποχρέωση των Φαρμακευτικών τμημάτων. Τα νοσοκομειακά φαρμακεία ήδη εκτελούν ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσα από τα πληροφοριακά τους συστήματα και είναι on- line συνδεδεμένα με τα τμήματα οικονομικού, προμηθειών , πληροφορικής τα οποία επίσης έχουν πρόσβαση στα αιτούμενα στοιχεία. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι, η καταγραφή τους μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο είτε με τη διαδικασία της σύζευξης μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων, είτε με τη συγκέντρωση και καταχώρισή τους από άλλη υπηρεσία. Επιπροσθέτως η ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου AGORA αποτελεί μία επιπλέον λογιστική υποχρέωση των Νοσοκομείων.

 Κατόπιν επικοινωνίας με την πρόεδρο της ΕΠΥ ενημερωθήκαμε ότι το Παρατηρητήριο Τιμών εφεξής θα είναι επικαιροποιημένο σύμφωνα με το τρέχον Δελτίο Τιμών και τις συμβάσεις της ΕΠΥ που έχουν ολοκληρωθεί, επιπροσθέτως δε, θα περιλαμβάνει τα δελτία τιμών 2011, 2012, γεγονός που θεωρούμε ότι επιλύει τα προβλήματα ενταλματοποίησης παραστατικών από τους επιτρόπους του ελεγκτικού συνεδρίου. Τέλος από την ίδια μας διευκρινίστηκε ότι ουδέποτε είχε πρόθεση να ζητήσει την αποστολή στοιχείων για αγορά φαρμάκων του έτους 2012 από τα φαρμακευτικά τμήματα και ότι το έγγραφο αυτό αφορούσε την μηχανογράφηση κάθε Νοσοκομείου.

Κύριοι,

Ο ρόλος του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού αφορά στην παροχή Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Φροντίδας και στη διασφάλιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Βασικά εργαλεία στην επιτέλεση αυτού του ρόλου αποτελούν :

 •       Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
 •       Ο έλεγχός των συνταγών για την χορήγηση ποιοτικών φαρμάκων, εντός ενδείξεων, στην σωστή δόση, στο σωστό χρόνο,  στο σωστό συνδυασμό για την αποφυγή αλληλεπιδράσεων.
 •       Η ανάπτυξη εργαστηριακών μονάδων και οι υπηρεσίες Κλινικής Φαρμακευτικής.
 •       Η προώθηση της Φαρμακοεπαγρύπνησης
 •       Η Εφαρμογή των αρχών της Φαρμακοοικονομίας και η άσκηση Φαρμακευτικής πολιτικής.
 •       Η επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των λοιπών επιστημόνων υγείας σε επίπεδο Νοσοκομείου και όχι μόνο.
 •       Η συμβουλευτική υποστήριξη νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών.

Καθώς ουδείς μπορεί ή δικαιούται από τον νόμο να υποκαταστήσει τον Φαρμακοποιό στα ανωτέρω καθήκοντα, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων  δεν θα πρέπει μας εγκλωβίζουν σε διοικητικού τύπου εργασίες, οι οποίες αφ’ ενός ουδεμία σχέση έχουν με τη φαρμακευτική επιστήμη, αφ’ ετέρου μπορούν να διεκπεραιωθούν με άλλους τρόπους.

Στην αντίθετη περίπτωση η μη δυνατότητα επιτέλεσης του επιστημονικού μας έργου, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας από αλλότρια καθήκοντα και η δεδομένη και μακρά υποστελέχωση των τμημάτων μας, θα υποδαυλίσει επικίνδυνα την ποιοτική και οικονομικά ορθολογική παροχή νοσοκομειακής φαρμακευτικής φροντίδας προς τον Έλληνα ασθενή.

Προς αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων ώστε να αποσαφηνισθούν οι  διαδικασίες σχετικά με τα αναφερόμενα θέματα και να τεθούν συγκεκριμένα οργανογράμματα δράσης ανάλογα με τις αρμοδιότητες κάθε τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα φαρμακευτικά τμήματα δεν είναι αρμόδια για οικονομικές και λογιστικές εργασίες

Με τιμή

Για το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δέσποινα Μακριδάκη                                              Βασίλης Γούλας

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργό Υγείας κο Α. Λυκουρέντζο
 2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ Μ. Σαλμά
 3. Γ.Γ. Υ.Υ. κο Π. Καλλίρη
 4. Γ.Γ. Δ.Υ. κα Χ.Παπανικολάου
 5. Διοικητές Νοσοκομείων ΕΣΥ

 

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Απρίλιος 18, 2013