Εγγραφή | Είσοδος

Έγκριση αποζημίωσης φαρμάκων από επιτροπές φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους


Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τη  διαδικασία παραλαβής  χειρόγραφων αιτημάτων σε επείγοντα περιστατικά για περιπτώσεις έγκρισης φαρμάκων από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού  και Υψηλού Κόστους του ΕΟΠΥΥ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση και επισυνάπτονται τα συννημμένα που αναφέρονται.

Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών

ΦΕΚ Α 5/17-1-18 άρθρα 264-270

Υπουργική απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 527725/13-7-18

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 5, 2018