Εγγραφή | Είσοδος

Αλλαγές στην Επιτροπή Φαρμακευτικής Δαπάνης, Δ./Θ. Πρωτοκόλλων & Μητρώων Ασθενών


Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 113/Υ.Ο.Δ.Δ./07-03-2019 και την απόφαση με  Αρ.Πρωτ.  Α1β/Γ.Π.οικ: 16194/28-02-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ3Ε465ΦΥΟ-9Μ9)  με θέμα: Τροποποίηση 2η της υπ. αριθμ. πρωτ.Α1β/Γ.Π.οικ.:65803/04-09-2018 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών».

Στην απόφαση αυτή στην Επιτροπή τοποθετείται ο νέος πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Ιωάννης Μαλέμης, από την ΠΕΦΝΙ μετέχουν η Πρόεδρος κυρία Δέσποινα Μακριδάκη με αναπληρώτρια την Αντιπρόεδρο κυρία Στέλλα Γκώγκου και ο νέος Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλειος Πλαγιανάκος.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ και για  την Απόφαση ΕΔΩ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Μάρτιος 19, 2019