Εγγραφή | Είσοδος

Ανάκληση παρτίδας προϊόντος αίματος Human Albumin


Εκδόθηκε απόφαση του ΕΟΦ με αρ. πρωτ 37812/30-5-16 αναφορικά  με την ανάκληση παρτίδας προϊόντος αίματος Human Albumin.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούνιος 2, 2016