Εγγραφή | Είσοδος

Ανακοίνωση ΕΟΦ για τις γνωμοδότησεις για διενέργεια Κλινικών Μελετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Εφιστούμε την προσοχή  των Επιστημονικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, καθώς και των γνωμοδοτικών επιτροπών  Ηθικής και Δεοντολογίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, να εξετάζουν πριν από κάθε γνωμοδότηση  για διενέργεια  Κλινικής Μελέτης,  την αναγκαιότητα ή μη έγκρισής της και από τις Εθνικές Ρυθμιστικές  Αρχές (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας) σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση η σχετική γνωμοδότηση πρέπει να περιλαμβάνει, ως σημείωση, την υποχρέωση επιπλέον  έγκρισης εκ μέρους των Εθνικών  Ρυθμιστικών Αρχών.

Υπενθυμίζουμε ότι η διενέργεια παρεμβατικών Κλινικών Δοκιμών Φαρμάκων χωρίς την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών αποτελεί  νομική παράβαση και επισύρει  διοικητικές ή και δικαστικές  ποινές.


Από την Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας ΕΟΦ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Ιούλιος 21, 2017