Εγγραφή | Είσοδος

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                    Τηλ/Φαξ: 210-7753104

www.pefni.gr                                                         E-MAIL: pefni@cosmotemail.gr

 

 

Αθήνα  3-4-2019

Αρ. πρωτ.: 847

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.Ν.Ι

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  η τελευταία Γενική Συνέλευση στις 2  Μαρτίου 2019, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο  "Golden Age", αποφάσισε ομόφωνα ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τη 12η Μαΐου 2019.

 

Οι εκλογές θα διενεργηθούν με φυσική παρουσία στα γραφεία της Π.Ε.Φ.Ν.Ι., Μιχαλακοπούλου 99 στην Αθήνα και ώρα 9.00π.μ. – 18.00 μ.μ..

 

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. σε συνδυασμούς ή μεμονωμένα, καθώς και για την ελεγκτική επιτροπή, πρέπει να κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών δηλαδή μέχρι και     τις 15-04-2019  και ως 15.00μμ  στα γραφεία της  Π.Ε.Φ.Ν.Ι. με συστημένη επιστολή (θα παραληφθεί από το  ταχυδρομείο  στις 15-04-2019) ή φαξ (Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ, τηλ-φαξ 210-7753104).

 

Η παραλαβή των υποψηφιοτήτων θα γίνει από την Εφορευτική Επιτροπή στις   15-04-2019 μετά το πέρας της ως άνω προβλεφθείσας προθεσμίας υποβολής. Η θητεία του νέου Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής που θα προκύψει είναι τριετούς διάρκειας. Το νέο Δ.Σ. θα απαρτίζεται από 9 άτομα και η Ελεγκτική Επιτροπή από 3.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει,  πριν τη κατάθεση της υποψηφιότητας τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι υποψηφιότητες που θα παραληφθούν  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν δεκτές.

 

 

Η    ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ      ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

  1. Τζωρτζοπούλου Κατίνα

 

  1. Κοντομίχου Αθανασία

 

  1. Μπαργιώτα Κωνσταντίνα


________________________________

Μπορείτε να δείτε το υπογεγραμένο έγγραφο εδώ.
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Απρίλιος 3, 2019