Εγγραφή | Είσοδος

Αυτοματοποιείται το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για όλες τις κατηγορίες ανασφαλίστων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ απο την  Πέμπτη 27-7-2017 στο σύστημα της  Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης απενεργοποιείται ο φορέας Ταμείο Πρόνοιας  που είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ο χρήστης-ιατρός για τους κατόχους  βιβλιαρίων υγείας οικονομικά αδυνάτων ή ανασφαλίστων της υπ ΄αρ. 139491/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1747 τ. Β΄), καθώς η έκδοση και ανανέωση των
βιβλιαρίων αυτών έχει καταργηθεί με το άρθρο 8 παρ. 3 και 5 της υπ΄αρ.25132/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908 τ. Β΄).

Πλέον το δικαίωμα φαρμακευτικής  περίθαλψης σε ανασφάλιστους πολίτες θα παρέχεται αυτόματα και  αποκλειστικά από το σύστημα, είτε για τους οικονομικά αδύνατους  πολίτες είτε για όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως  αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 6, παρ. 2Α και 2Β αντίστοιχα, της υπ΄αρ. > 25132/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908 τ. Β΄).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Κυριακή, Ιούλιος 30, 2017