Εγγραφή | Είσοδος

Δελτίο Τύπου για έρευνα της EAHP για τις Ελλείψεις

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΕΝΩΣΗΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

Μιχαλακοπούλου 99

115 27 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ/FAX: 210 77 53 104

Email: pefni@cosmotemail.gr

 

 

Αθήνα, 06/03/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου για έρευνα της EAHP για τις Ελλείψεις

Οι ελλείψεις φαρμάκων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που απασχολεί όλα τα συστήματα υγείας και επηρεάζει την έγκαιρη και κρίσιμη πρόσβαση των ασθενών στην αναγκαία γι΄ αυτούς φαρμακευτική αγωγή. Συχνά μπορεί να οφείλονται είτε σε έλλειψη πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας είτε σε θέματα φαρμακευτικής πολιτικής και τιμολόγησης. Είναι επιβεβλημένη η άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων, που θα διασφαλίσουν τη σωστή καταγραφή και αξιολόγηση των ελλείψεων και στη συνέχεια τον έγκαιρο προγραμματισμό και εφοδιασμό των νοσοκομειακών και κοινοτικών φαρμακείων, με τα απαραίτητα φάρμακα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από μια δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (European Association of Hospital Pharmacists, EAHP) διεξάγει έρευνες ευαισθητοποίησης σχετικές με τις ελλείψεις φαρμάκων, ιδιαίτερα στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών παρέχουν μια επισκόπηση της σοβαρότητας του προβλήματος καθώς και των επιπτώσεών του στη συνολική φροντίδα των ασθενών.

Στην «Έρευνα σχετική με τις Ελλείψεις Φαρμάκων 2023» εξετάζονται οι ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικού υλικού και επιπλέον, επιδιώκεται η διερεύνηση των αιτιών και του αντίκτυπου των ελλείψεων στους ασθενείς στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Επιπρόσθετα, η Έρευνα στοχεύει στη συλλογή λύσεων και βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σήμερα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η «Έρευνα σχετική με τις Ελλείψεις Φαρμάκων 2023» της EAHP είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου:

https://www.surveymonkey.com/r/EAHP2023ShortageSurvey

και θα κλείσει τα μεσάνυχτα της 30ης Απριλίου 2023.

Η έρευνα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, ιατρούς, νοσηλευτές κλπ) και ασθενείς.

 

 


Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

 

 

Μακριδάκη Δέσποινα

Παπανδρέου Βασιλική

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Κυριακή, Μάρτιος 12, 2023