Εγγραφή | Είσοδος

Δελτίο Τύπου ΠΕΦΝΙ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

pefni2

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα, 27-10-14

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Οι μνημονιακές υποχρεώσεις των τελευταίων χρόνων ανέδειξαν τον κομβικό ρόλο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. στην περιφρούρηση της δημόσιας υγείας και στη μείωση της νοσοκομειακής Φαρμακευτικής δαπάνης.
Oι επαναλαμβανόμενες οριζόντιες περικοπές των προϋπολογισμών σε συνδυασμό με υπουργικές αποφάσεις (3457/ΦΕΚ β 64/16-1-14, & 12449/ ΦΕΚ 256Β /7-2-14) και εγκυκλίους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φ36/7 22/1/14, Φ36/31 26/2/14), του οποίου ο χαρακτήρας είναι πλέον «ασφαλιστικός οργανισμός», οδήγησαν - με γεωμετρική αύξηση τον τελευταίο κυρίως χρόνο - τις διοικήσεις των νοσοκομείων, να παραπέμπουν τους ασθενείς τους στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την προμήθεια των φαρμάκων του Πίνακα 1Α του Ν.3816/2010 (ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ) υποχρεώνοντας παράλληλα τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς σε αναγραφή του «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ», στις συνταγές.
Οι φαρμακοποιοί που υπηρετούν στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ανέκαθεν και ιδιαιτέρως μετά την έκδοση των ανωτέρω εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ και την κοινοποίηση τους στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μέσω των Υ.Π.Ε., εξέφρασαν και συνεχίζουν να καταθέτουν την αγωνία τους, αναφορικά με την απρόσκοπτη φαρμακευτική κάλυψη των νοσοκομειακών ασθενών, εισηγούμενοι στις διοικήσεις την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.
Παράλληλα έχουν κατ’ επανάληψη επισημάνει την υποχρέωση της πολιτείας για την έγκαιρη παροχή των απαραίτητων κονδυλίων στα νοσοκομεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των ασθενών αυτών με τις απαιτούμενες υψηλού κόστους θεραπείες. Είναι γνωστό ότι τα φάρμακα που χορηγούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εξαιρετικά ευπαθή. Οπότε, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι η θεραπεία θα γίνει εντός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, χωρίς ταλαιπωρία των ασθενών, και με ένα σύστημα άμεσης, ποιοτικής και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής παροχής για όλους.
Δυστυχώς, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως ασφαλιστικός οργανισμός, αντί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, εξοφλώντας έγκαιρα τα νοσοκομεία, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα φάρμακα, συμμετέχει στην κατάφορη παραβίαση διεθνών προτύπων που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης.
Έτσι, στη παρούσα φάση, προτείνει, αποδέχεται και ανακοινώνει την διακίνηση αυτών των φαρμάκων, μέσω «υπαλλήλων» των νοσοκομείων, χωρίς την απαραίτητη φυσική εμπλοκή του μοναδικού -βάσει του νομού- υπευθύνου για τη διαχείριση των νοσοκομειακών φαρμάκων, δηλαδή του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού.
Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, από την εκτός διεθνών προτύπων, διακίνηση επικίνδυνων και ιδιαιτέρως ευπαθών φαρμάκων (πχ κυτταροστατικά, βιολογικοί παράγοντες κλπ.), θα επιβαρύνει μακροπρόθεσμα τη φαρμακευτική δαπάνη, καθώς σκευάσματα, που υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη περισσότερων του ενός ασθενών, μέσω των μονάδων κεντρικής διάλυσης, με την παραπάνω πρακτική του ΕΟΠΥΥ, σπαταλούνται ασκόπως.
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, απευθυνόμενη στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ζητά να μεριμνήσει έτσι ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την τήρηση και εφαρμογή της νομοθετικά κατοχυρωμένης διαδικασίας του Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών όλων των νοσηλευόμενων ασθενών στα Δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διαφύλαξη των δημόσιων πόρων.
Οι Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί με τη δουλειά μας παραμένουμε υποστηρικτές ενός συστήματος που έχει στόχο την εξυπηρέτηση και περίθαλψη των ασθενών, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 27, 2014