Εγγραφή | Είσοδος

Διαδικασία Προμήθειας Φαρμάκων στα Νοσοκομεία

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                            Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                         E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα, 8-5-2014

 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 529

 

 

 

 

Προς

 

  • Υπουργό Υγείας κ. Αδωνι- Σπυρίδωνα Γεωργιάδη
  • Γεν.Γραμματέα Υ.Υ. κ. Πελοπίδα  Καλλίρη

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Προμήθειας Φαρμάκων στα Νοσοκομεία

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αφορμή ειδικά το τελευταίο έγγραφο της ΕΠΥ και λαμβάνοντας υπ’ όψη τη λήξη των συμβάσεων που προέκυψαν από τους διαγωνισμούς ΕΠΥ 2/2011, καθώς και τις μικρές ποσότητες φαρμάκων του διαγωνισμού ΕΠΥ 3/2011, παρακαλούμε να διευκρινίσετε άμεσα την ακριβή διαδικασία προμήθειας φαρμάκων που θα πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου τα νοσηλευτικά ιδρύματα να καλύψουν τις ανάγκες τους, έτσι ώστε η λειτουργία τους να συνεχιστεί απρόσκοπτα και σύννομα.

Μέχρι απαντήσεώς σας, με τα σημερινά δεδομένα δεν θα είναι δυνατή η παραγγελία φαρμάκων από τα φαρμακευτικά τμήματα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των νοσηλευομένων ασθενών

 

 

 

         Για το Δ.Σ.

 

 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 Δέσποινα Μακριδάκη                                  Βασίλης Γούλας

 

 

 

Κοινοποίηση:

 

  1. Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο  Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
  2. Διοικητές 1ης , 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης  ΥΠΕ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Μάιος 28, 2014