Εγγραφή | Είσοδος

>Διακήρυξη Αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 Ανοικτού Μειοδοτικού Διεθνούς Διαγωνισμού Για Την Προμήθεια Φαρμάκων Με Τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια φαρμάκων με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 8, 2011