Εγγραφή | Είσοδος

>Διευκρινήσεις Μεταρρύθμισης Του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα, Τηλ/Φαξ:210-7753104
Αθήνα 15-06-06
Αρ. Πρωτ. 23
Προς : Τον κ. Κοντοζαμάνη Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ

Κύριε Κοντοζαμάνη ,

Μετά την δημοσίευση του νόμου 3457/2006 περί “Μεταρρύθμισης του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης” , προκύπτουν κάποια προβλήματα για τα οποία χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Ε.Ο.Φ..

Στο άρθρο 1 αναφέρεται η κάλυψη της δαπάνης των φαρμάκων των συνταγών όλων των ταμείων συμπεριλαμβανομένων και Προνοιακών βιβλιαρίων. Στην παράγραφο 23 του ίδιου άρθρου αναφέρονται οι εξαιρέσεις . Επειδή οι κάτοχοι Προνοιακών βιβλιαρίων εξυπηρετούνται μόνο από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και δεν μας είναι γνωστό ποια φάρμακα έχουν άδεια κυκλοφορίας η οποία ορίζει ότι χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή , ώστε να μη χορηγούνται στους κατόχους Προνοιακών βιβλιαρίων , θα θέλαμε να μας αποστείλετε σχετική κατάσταση με όλα τα ιδιοσκευάσματα αυτής της κατηγορίας ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη μας.

Με το άρθρο 10 προσδιορίζεται νέος τρόπος χρέωσης των φαρμάκων των νοσηλευομένων ( αντί χονδρικής τιμής + 5% σε νοσοκομειακή τιμή +5%) .Εξ αυτού προκύπτει η επιτακτική ανάγκη έκδοσης νέου πίνακα με τα εγκεκριμένα προκύπτει η επιτακτική ανάγκη έκδοσης νέου πίνακα με τα εγκεκριμένα ιδιοσκευάσματα των οποίων το κόστος της DDD υπερβαίνει τα 41,1 € .

Σας επισημαίνουμε ότι ο τελευταίος πίνακας που εκδώσατε στις 5-10-2004 με αρ. πρωτ. 54424, περιελάμβανε στην τελευταία στήλη το κόστος της DDD, σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους πίνακες που περιείχαν μια ακόμη στήλη με την τελική τιμή χρέωσης στα Ασφαλιστικά Ταμεία και που προέκυπτε από την αφαίρεση των 41,1 € από την τιμή χρέωσης της DDD.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε σύγχυση στα λογιστήρια των νοσοκομείων (που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτούς τους όρους) με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις στις χρεώσεις και συνεπακόλουθα απορρίψεις λογαριασμών νοσηλίων.

Θα παρακαλούσαμε οι επόμενοι πίνακες που θα εκδοθούν να περιέχουν και την τελική τιμή χρέωσης προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr. ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ MCs ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ

Κοιν. : 1. Γραφείο Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Καλογερόπουλου 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας 
5. Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Σάββατο, Ιούνιος 17, 2006