Εγγραφή | Είσοδος

Διευκρινίσεις Για Καταβολή 1 € Ανά Συνταγή Φαρμάκων

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                            Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                         E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα, 17-1-14

 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 513

ΠΡΟΣ:

  • Υπουργό Υγείας, κο Αδ. Γεωργιάδη
  • Δ/ντα Σύμβουλο ΗΔΙΚΑ κο Χρ. Χάλαρη

ΘΕΜΑ: 

Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας οικ. 232/02-01-2014 (ΑΔΑ ΒΙ6ΤΘ-ΚΦΓ) ορίστηκε η υποχρέωση καταβολής από τους ασφαλισμένους 1€ ανά συνταγή φαρμάκων, με τις εξαιρέσεις της περίπτωσης Β, της παρ. 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012).

Παρόλο που στις παραπάνω εξαιρέσεις περιλαμβάνονται και τα φάρμακα που προμηθεύονται οι ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία, κατά την εκτέλεση των συνταγών αυτών από τα νοσοκομειακά φαρμακεία μέσω του συστήματος της e- syntagografisis , συχνά εμφανίζεται  ένδειξη για χρέωση του ασθενούς κατά 1€.

Για αποσαφήνιση της κατάστασης και αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών παρακαλούμε να προβείτε σε σχετική διευκρίνιση για τη μη χρέωση των ασθενών όταν προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα δημόσια νοσοκομεία και στις απαραίτητες τροποποιήσεις στο σύστημα της  Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ώστε να μην εμφανίζεται η παραπάνω χρέωση.

         Με τιμή

       Για το Δ.Σ.

   Η Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας

 

Δέσποινα Μακριδάκη                                  Βασίλης Γούλας

 

ΑΠ 513

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Ιανουάριος 24, 2014