Εγγραφή | Είσοδος

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης


Εκδόθηκε νέο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων η ισχυς του οποίου ξεκινά για τους προμηθευτές των νοσοκομείων στις 5-6-2014.
Τη σχετική απόφαση και τους πίνακες μπορείτε να τους μεταφορτώσετε από τον παρακάτω συνδέσμο:

Δελτία τιμών Φαρμάκων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιούνιος 9, 2014