Εγγραφή | Είσοδος

Εκδόθηκε το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων και Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων

Υπουργείο Υγείας

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Αριθ. Πρωτ. Γ5/οικ. 6480/26.11.2014).
Η ισχύς του αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 01 - 12 -2014.
Επισημαίνεται ότι και σε αυτό το ΔΤΦ  δεν συμπεριλαμβάνεται στήλη με νοσοκομειακές τιμές.

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία:

ΥΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ 2014 (1)

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

ΝΕΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ 2014

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 28, 2014