Εγγραφή | Είσοδος

Εκπαίδευση Χρηστών Φαρμακείου Για Την Συμπλήρωση Στοιχείων Προϋπολογισμού 2014

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Επανειλλημένα τον τελευταίο καιρό καλούνται τα νοσοκομειακά φαρμακεία να ορίσουν “χρήστες φαρμακείου” με σκοπό να εκπαιδευτούν στην ηλεκτρονική βάση του Υπ. Ανάπτυξης για τη συμπλήρωση  στοιχείων Προϋπολογισμού 2014, παρά τις αντίθετες θέσεις και τις σχετικές προτάσεις που έχει εκφράσει η ΠΕΦΝΙ και που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. 

Στα πλαίσια αυτών των παρεμβάσεών μας προς το Υπουργείο Υγείας και την ΕΠΥ έχει αποσταλεί και η παρακάτω επιστολή:

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

                         Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα             Τηλ/Φαξ:210-7753104

                     http://www.pefni.gr                                   e-mail: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα,  24 -9-13

Αρ.Πρ. 492

          ΠΡΟΣ:

          Υπουργείο Υγείας

         Υπόψη:

1. Γεν. Γραμματέα Υγείας  κο Πελ. Καλλίρη

2. Γεν. Γραμματέα Δημ. Υγείας κα Χρ. Παπανικολάου

 

 

ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση χρηστών Φαρμακείου στην ηλεκτρονική βάση του Υπ. Ανάπτυξη για την συμπλήρωση  στοιχείων Προϋπολογισμού 2014

Σχετικά (επισυνάπτονται):

  1. Έγγραφο ΕΠΥ με αρ. πρ. 4199/2-8-13
  2. Έγγραφα ΠΕΦΝΙ με αρ. πρ. 486-486Α/8-8-13

Μετά το υπ’ αριθ.4199/2-8-2013 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προς τις ΥΠΕ, με θέμα «Εκπαίδευση υπαλλήλων στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την κατάρτιση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας, (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) 2014», οι κατά τόπους ΥΠΕ, με τη σειρά τους ζήτησαν από τα Νοσοκομεία ευθύνης τους την διαβίβαση πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού που στελεχώνουν το γραφείο προμηθειών, το φαρμακείο και σε κάποιες περιπτώσεις και το τμήμα πληροφορικής, προκειμένου οι υπάλληλοι των εν λόγω τμημάτων (και πιο συγκεκριμένα οι χρήστες του γραφείου προμηθειών και οι χρήστες φαρμακείου), να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση.

Η Π.Ε.Φ.Ν.Ι, σε συνέχεια ενεργειών της, με πρόσφατα έγγραφα προς το Υπουργείο Υγείας και την Ε.Π.Υ. επεσήμανε εκ νέου τα προβλήματα που δημιουργούνται στη διακίνηση των φαρμάκων από τις διαδικασίες που δρομολογούνται και τις επιπτώσεις που θα έχουν στην υγεία των ασθενών. Επίσης έχει καταθέσει λεπτομερείς  προτάσεις σχετικά με το θέμα αυτό.

Πιθανόν, η σύσταση επιτροπής με σχετικό αντικείμενο και με συμμετοχή και συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην διακίνηση του φαρμάκου να βοηθήσει στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων, κάνοντας τις αναγκαίες παρεμβάσεις (έκδοση τροπολογίας, διευκρινιστικές οδηγίες κλπ)

 

Ο Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ως ειδικός επιστήμονας-λειτουργός του ΕΣΥ- έχει πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία στον τομέα του φαρμάκου, τα οποία διαθέτει για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς.  Είναι και θα συνεχίσει να είναι σημαντικός συνεργάτης-σύμβουλος, να δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον Έλληνα ασθενή στα πλαίσια της αναβάθμισης του συστήματος Υγείας, εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμους όρους. Η συνεισφορά του αυτή όμως είναι καθαρά επιστημονική και δεν θα πρέπει στο μυαλό κάποιων να συγχέεται με άλλου είδους διαδικασίες.

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στη διαμόρφωση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 θα περιοριστεί στην επιστημονική συμβουλή τους και πιθανώς την παροχή στοιχείων κατανάλωσης παρελθόντων ετών, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων. Επισημαίνεται ότι, σε καμιά περίπτωση ως φαρμακοποιοί δεν θα αναλάβουμε την ευθύνη για τον καθορισμό των ποσοτήτων των φαρμάκων που πρόκειται να καταναλωθούν το επόμενο έτος. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν θα αναλάβουμε ως φαρμακείο εργασίες που αφορούν τις Οικονομικές Υπηρεσίες ή τα γραφεία προμηθειών των νοσοκομείων.

Παρακαλούμε όπως δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων.

Με τιμή

  Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δέσποινα Μακριδάκη                                  Βασίλης Γούλας

 

 

 

Κοινοποίηση (με τα επισυναπτόμενα):

  1. Γραφείο κου Υπουργού Υγείας
  2. Γραφείο κου Υφυπουργού Υγείας
  3. κ. Διοικητές 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης & 7ης  ΥΠΕ.
  4. κ. Πρόεδρο και κα Αντιπρόεδρο Ε.Π.Υ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 24, 2013