Εγγραφή | Είσοδος

Ενημέρωση για τη Γενική Σύνοδο της ΕΑΗΡ το 2016

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

 


Η Γενική Σύνοδος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (European  Association  of Hospital  Pharmacists- EAHPείναι το κύριο όργανο διοίκησής της και γίνεται κάθε χρόνο, σε μία από τις χώρες μέλη της.  Η EAHP εκπροσωπεί περίπου 19.000 Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς απο 35 Χώρες της Ευρώπης και μέλος της είναι η ΠΕΦΝΙ. 

Για το 2016 η Γενική Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας από 9 έως 12 Ιουνίου. Ήταν 46η Γενική Σύνοδος και συμμετείχαν 33 χώρες, με 68 εκπροσώπους. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στη ΓΣ από την πρόεδρο της ΠΕΦΝΙ κ. Δέσποινα Μακριδάκη και από το μέλος του ΔΣ κο Μαρίνο Πετρόγγονα. 

Στη Γενική Σύνοδο συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, που αφορούν τη λειτουργία της  

ΕΑΗΡ, καθώς και θέματα που επηρεάζουν σε πανευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο 

την λειτουργία των νοσοκομειακών φαρμακείων. 

 

Μεταξύ  άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω: 

  • Η ανάγκη  για θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού και ενός ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης  που θα διευκολύνει την δυνατότητα για κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ  των Χωρών  της ΕΕ. 

  • Η πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες ασθένειες στη φαρμακευτική θεραπεία τους 

  • Το πρόβλημα  της μικροβιακης αντίστασης στα αντιβιοτικά  

  • Το Πανευρωπαϊκό  πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων 

  • Η Ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία του ασθενή από ψευδεπίγραφα φάρμακα. 

 

Πληροφορίες για την ΕΑΗΡ και τις δράσεις της μπορείτε να βρείτε εδώ 

 

Βασική μέριμνα της EAHP είναι η ασφάλεια του ασθενή και για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχει αναπτύξει πολλές δράσεις, με βασικότερη την προώθηση της Πανευρωπαϊκής Διακήρυξης για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, που στοχεύει να αναπτύξει τον τρόπο άσκησης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής προς όφελος του ασθενή  

Τη διακήρυξη για την νοσοκομειακή φαρμακευτική μπορείτε να τη βρείτε εδώ, ενώ για τις πρωτοβουλίες της ΕΑΗΡ για την προώθηση της μπορείτε να πληροφορηθείτε εδώ 

 

Η ΠΕΦΝΙ αποτελεί ενεργό μέλος της ΕΑΗΡ και παρακολουθεί και συμμετέχει στις δράσεις που οργανώνονται και  πραγματοποιούνται από αυτή, με απώτερο στόχο την βελτίωση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής στην Ελλάδα. 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Μάρτιος 10, 2017