Εγγραφή | Είσοδος

Ενημέρωση για τη Γενική Σύνοδο της ΕΑΗΡ το 2017

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ GA 2017 ΤΗΣ ΕΑΗΡ

 

Κύριο όργανο διοίκησης της EAHP (European  Association  of Hospital  Pharmacists- EAHP) είναι η Γενική Σύνοδος (GA) , που γίνεται κάθε χρόνο, σε μία από τις χώρες μέλη της ΕΑΗΡ. Για το 2017 αυτή πραγματοποιήθηκε στην Μάλτα στις 8-11 Ιουνίου 2017. Ήταν η 47η Γενική Σύνοδος και συμμετείχαν 34 χώρες. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στη ΓΣ από την πρόεδρο  της ΠΕΦΝΙ κυρία Δέσποινα Μακριδάκη και από το μέλος του ΔΣ κύριο Μαρίνο Πετρόγγονα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η  εκλογή της κυρίας Δέσποινας Μακριδάκη στο ΔΣ της ΕΑΗΡ.  Ας σημειωθεί ότι η πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ είναι η πρώτη Ελληνίδα νοσοκομειακός φαρμακοποιός που καταλαμβάνει τέτοια θέση.

 

Στη Γενική Σύνοδο συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, που αφορούν τη λειτουργία της ΕΑΗΡ, καθώς και θέματα που επηρεάζουν  σε πανευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο την λειτουργία  των νοσοκομειακών φαρμακείων, δηλαδή την καθημερινότητά μας.

Στη συγκεκριμένη GA συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για πλήθος θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της ΕΑΗΡ όπως:

·         Έγκριση προϋπολογισμών και οικονομικών απολογισμών

·         Παρουσίαση και συζήτηση αναφορών υπευθύνων της ΕΑΗΡ

·         Συζήτηση των αναφορών των εσωτερικών ελεγκτών της ΕΑΗΡ

·         Αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας της ΕΑΗΡ

 

Μεταξύ άλλων σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

ü  η θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού και ενός Ενιαίου Πλαισίου Εκπαίδευσης (CommonTrainingFramework-CTF)  που θα διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα για κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ  των Χωρών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ü  το πρόβλημα  της μικροβιακής αντίστασης στα αντιβιοτικά

ü  το Πανευρωπαϊκό  πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων

ü  η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία του ασθενή από ψευδεπίγραφα φάρμακα και

ü  οι επίσημες θέσεις της ΕΑΗΡ  σε σημαντικά θέματα όπως τα Ορφανά Φάρμακα,  την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HealthTechnologyAssessment) και τα βιοισοδύναμα (biosimilar).

ü  Εκλογή αιρετών σε θέσεις που κενώθηκαν.

ü  Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΑΗΡ μπορείτε να βρείτε στην εδώ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Κυριακή, Ιανουάριος 7, 2018