Εγγραφή | Είσοδος

>Ενημέρωση Για Τη Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικών Φαρμακοποιών Και Βοηθών Φαρμακείου

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>1. Αίτημα του κάθε νοσοκομείου για τις ανάγκες (αριθμητικό και χρονική διάρκεια) για τους Φαρμακοποιούς και βοηθούς. Το αίτημα θα συνοδεύεται και με βεβαίωση του νοσοκομείου για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας αναλυτικά δηλαδή: α) Ένας Φαρμακοποιός, διάρκεια σύμβασης ένας χρόνος , μικτές αποδοχές 35.000 € και βεβαιώνεται ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου (τα ποσά είναι ενδεικτικά).

2. Συγκεντρώνονται στις ΥΠΕ τα αιτήματα με τις επί μέρους αιτήσεις του κάθε νοσοκομείου, συντάσσεται συγκεντρωτικός πίνακας με τις επί μέρους δαπάνες και το σύνολο. Συντάσσεται έγγραφο – πράξη του Προέδρου ( ή του Αναπληρωτή) με την έγκριση πρόσληψης ως ο συνημμένος πίνακας και αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας. Σημ. Μπορεί να γίνουν ξεχωριστοί πίνακες για κάθε κατηγορία προσωπικού που οι ΥΠΕ θεωρούν άμεσης προτεραιότητας, δεν χρειάζεται δηλαδή να συγκεντρωθούν όλα τα αιτήματα για όλους τους κλάδους.

3. Το Υπουργείο Υγείας συντάσσει Κοινή Υπουργική Απόφαση Υγείας και Οικονομικών, υπογράφεται και στην συνέχεια επιστρέφει στις ΥΠΕ για υλοποίηση.

4. Η ΥΠΕ διορίζει τους ενδιαφερόμενους με χρονολογική σειρά αίτησης και το μέγιστο χρόνο πιστοποίησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι απαραίτητη η πιστοποίηση από τον ΟΑΕΔ, ωστόσο αν κάποιος ενδιαφερόμενος έχει μεγαλύτερο χρόνο μπορεί να προσβάλει την απόφαση διορισμού.

5. Μετά την πράξη διορισμού, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος και το νοσοκομείο ώστε να υπογραφεί η σύμβαση.

Η 2η ΥΠΕ έχει τις παρακάτω θέσεις ανά νοσοκομείο:

 

 • Γ.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ» : 1 θέση φαρμακοποιού & 2 θέσεις βοηθών φαρμακείου
 • Γ.Ν. «ΘΡΕΙΑΣΙΟ» : 1 θέση φαρμακοποιού & 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» : 2 θέσεις βοηθών φαρμακείου
 • Γ.Ν. ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: 3 θέσεις φαρμακοποιών & 3 θέσεις βοηθών φαρμακείου
 • Ν. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» : 1 θέση φαρμακοποιού
 • Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» : 1 θέση φαρμακοποιού & 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ»: 1 θέση φαρμακοποιού
 • Ν. ΧΙΟΥ : 1 θέση φαρμακοποιού
 • Ν. ΣΑΜΟΥ : 1 θέση φαρμακοποιού
 • Ν. ΛΗΜΝΟΥ : 1 θέση φαρμακοποιού
 • Ν. ΡΟΔΟΥ : 2 θέσεις φαρμακοποιών & 2 θέσεις βοηθών φαρμακείου

Η 6η ΥΠΕ έχει τις παρακάτω θέσεις ανά νοσοκομείο:

 • Ν. ΑΙΓΙΟΥ : 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • Ν. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ : 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • Ν. ΘΩΡΑΚΟΣ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1 θέση φαρμακοποιού & 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ : 1 θέση φαρμακοποιού
 • Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 1 θέση φαρμακοποιού
 • Π.Ν. ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ: 1 θέση φαρμακοποιού & 2 θέσεις βοηθού φαρμακείου
 • Ν. «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΑΤΡΑΣ: 1 θέση φαρμακοποιού & 2 θέσεις βοηθού φαρμακείου
 • Ν. ΦΙΛΙΑΤΕΣ: 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • Ν. ΆΡΤΑΣ: 1 θέση φαρμακοποιού & 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» : 3 θέσεις βοηθών φαρμακείου
 • Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ : 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ : 1 θέση φαρμακοποιού & 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • Ν. ΑΡΓΟΥΣ : 1 θέση φαρμακοποιού
 • Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : 1 θέση φαρμακοποιού & 2 βοηθών φαρμακείου
 • Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ : 1 θέση φαρμακοποιού
 • Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ : 1 θέση φαρμακοποιού & 1 θέση βοηθού φαρμακείου
 • Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ : 2 θέσεις βοηθών φαρμακείου
 • Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ : 2 θέσεις βοηθών φαρμακείου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 25, 2010