Εγγραφή | Είσοδος

Ενημέρωση για τη Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png
Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική εκφράζει τα κοινώς 
συμφωνηθέντα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις επιδιώξεις κάθε Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Υγείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής.
Τα άρθρα της διαμορφώθηκαν μετά από μια διαδικασία διαβούλευσης με τις 34 ενώσεις 
νοσοκομειακών φαρμακοποιών των κρατών μελών της EAHP(European Association
of Hospital Pharmacy) και 34 οργανισμούς λοιπών επαγγελματιών υγείας και 
ασθενών.
Η τελική συμφωνία έγινε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για τη Νοσοκομειακή 
Φαρμακευτική στις Βρυξέλλες το Μάϊο του 2014 και είναι διαθέσιμη, στην πρωτότυπη 
μορφή της και μεταφρασμένη στα Ελληνικά, εδώ
EAHP εργάζεται, σε συνεργασία με τις ενώσεις των χωρών-μελών της, με σκοπό να 
εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική στο εσωτερικό
τους. Για την αποτύπωση της πορείας εφαρμογής της η ΕΑΗΡ εκπονεί μια έρευνα κάθε 
χρόνο, στέλνοντας σχετικά ερωτηματολόγια στα νοσοκομειακά φαρμακεία όλης της 
Ευρώπης. Αποτελέσματα των ερευνών είναι διαθέσιμα εδώ.
Επίσης, την Άνοιξη του 2016 δημιουργήθηκε από την ΕΑΗΡ μια ομάδα εργασίας, της οποίας 
οι προτάσεις για την εφαρμογή της Διακήρυξης παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν κατά τη 
διάρκεια της 46ης Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) στην Πράγα τον Ιούνιο του 2016. 
Στα πλαίσια αυτά, αποφασίστηκε σε κάθε χώρα να οριστεί κάποιο άτομο ως ambassador,
που θα συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της ΕΑΗΡ, θα μεσολαβεί μεταξύ της ΕΑΗΡ 
και των εθνικών ενώσεων των κρατών-μελών της και θα βοηθήσει τη χώρα στην υλοποίηση 
των άρθρων της Διακήρυξης.
Για την Ελλάδα ορίστηκε ως ambassador, μετά από απόφαση του ΔΣ, η συνάδελφος 
Ευσταθίου Σταυρούλα, με αντικαταστάτρια την συνάδελφο Αλαγιάννη Καλιόπη.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Μάρτιος 16, 2017