Εγγραφή | Είσοδος

>Ενημέρωση Δημοσιογράφων

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα, Τηλ/Φαξ:210-7753104

Αθήνα 26-01-06

Ενημέρωση δημοσιογράφων

Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

Σε όλα τα Δημόσια νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν φαρμακευτικά τμήματα υπό την ευθύνη επιστήμονα φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις διατάξεις Προεδρικού Διατάγματος 108/1993 που ορίζει την οργάνωση και λειτουργία του φαρμακευτικού τμήματος.

Η υπηρεσίες που παρέχονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι σε νοσηλευόμενους, σε προσερχόμενους στα έκτακτα και σε όσους είναι δικαιούχοι εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης (άποροι, καρκινοπαθείς, κλπ) και διακρίνονται τόσο σε επιστημονικές όσο και σε διαχειριστικές.

Το φαρμακείο του νοσοκομείου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία ελέγχου του κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης, έχει τη μερίδα του λέοντος στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου (εξαντλεί το 24% σε γενικά νοσοκομεία και έως το 50% στα αντικαρκινικά νοσοκομεία του συνόλου των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων) και αποτελούσε πάντα το σημείο που ασκούσαν παρεμβάσεις οι Διοικητές των νοσοκομείων με σκοπό τη συμπίεση των δαπανών.

Η συνολική νοσοκομειακή κατανάλωση για το 2004 έχει ανέλθει σε 835. 342.000 € (στοιχεία ΙΟΒΕ και ΣΦΕΕ) και σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία για το 2005 έχει ξεπεράσει το 1 δις €. Τα ποσά αυτά αφορούν μόνο φάρμακα και σ αυτά πρέπει να προστεθεί η κατανάλωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, που διακινείται από τα νοσοκομειακά φαρμακεία, σε ένα επί πλέον ποσοστό 60%.

Το σύνολο αυτής της δαπάνης διακινείται και ελέγχεται από 302 νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς σε όλη τη χώρα. Σε 60 νοσοκομεία, από τα 132 της χώρας, υπηρετεί μόνο ένας φαρμακοποιός.

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί είναι μόνιμοι Δημόσιοι λειτουργοί και από το 1992 έχουν ενταχθεί σε ιδιαίτερο κλάδο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ με διαβάθμιση όπως και οι γιατροί του ΕΣΥ (Δ/ντές, Επιμ. Α΄, Επιμ. Β΄ και Επιμ. Γ΄). Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά την ένταξη των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στο ΕΣΥ, δεν έχει γίνει καμία διοικητική πράξη προσαρμογής των Οργανισμών των νοσοκομείων (ούτε και των καινούργιων νοσοκομείων) με αποτέλεσμα όλες οι προσλήψεις και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών να αντιμετωπίζεται με το προ του 1992 καθεστώς. Αυτό δημιουργεί σύγχυση στις υπηρεσίες καθώς και στην υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη των νοσοκομειακών φαρμακοποιών.

Οι αποδοχές των νοσοκομειακών φαρμακοποιών εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου των Δημοσίων υπαλλήλων και δεν ξεπερνούν τις 35.000 € ετησίως, συμπεριλαμβανομένης και της αποζημίωσης των εφημεριών (μιλάμε πάντα για μικτές αποδοχές), ποσό που είναι σε κάθε περίπτωση κάτω του 50% των αμοιβών των Ευρωπαίων συναδέλφων μας. Οι ετήσιες τακτικές αποδοχές ενός Δ/ντή νοσοκομειακού φαρμακείου στην Αγγλία κυμαίνονται στις 60.000 έως 70.000 λίρες και επιπλέον έχει και αποζημίωση για τις εφημερίες ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Ειδικά για τις αποζημιώσεις των εφημεριών βρισκόμαστε σε συνεχή, επαναλαμβανόμενη κατ έτος, διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Υγείας για την επαρκή κάλυψη των κονδυλίων, που όμως ποτέ δεν επαρκούν για τον στοιχειώδη προγραμματισμό.

Στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αριθμός των νοσοκομειακών φαρμακοποιών είναι πολλαπλάσιος, οι αρμοδιότητες τόσο του τμήματος όσο και των φαρμακοποιών είναι διακριτές, η υπηρεσιακή κατάσταση είναι διαφορετική και οι αποδοχές αξιοπρεπείς όπως αρμόζουν σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Όλα τα φαρμακευτικά τμήματα των νοσοκομείων στη χώρα μας λειτουργούν με μηχανογραφικά συστήματα (όχι ενιαία, αλλά όλα σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά) τα οποία επιτρέπουν τόσο στο φαρμακείο να έχει πλήρη και συστηματική εικόνα της διακίνησης όσο και στις Διοικήσεις να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της διαχείρισης.

Τα στοιχεία αυτά διοχετεύονται συστηματικά στις ΔΥΠΕ, οι οποίες μπορούν να τα αξιοποιήσουν για στατιστικούς, για οικονομικούς ή για άλλους σκοπούς. Τα στοιχεία αφορούν την κίνηση φαρμάκων, αντιδραστηρίων, λοιπού υλικού αλλά και κίνηση λογαριασμών, χρεών και υποχρεώσεων. Έχουν επίσης σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και έχουν τροφοδοτήσει δεκάδες μελέτες φαρμακοποιών αλλά και άλλων επιστημόνων με αντικείμενο το AIDS, τα ναρκωτικά, τα ψυχοφάρμακα, τις αντικαρκινικές θεραπείες, συγκριτικές μελέτες κατανάλωσης ομάδων φαρμάκων αλλά και σύνθετες κοινωνικές μελέτες για το προφίλ των ασθενών χρηστών, το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών του ΕΣΥ, την εκπαίδευση του προσωπικού, κ.λ.π. Έχουν επίσης παίξει σημαντικό ρόλο σε κάθε πρόταση για τη βελτίωση της χρηματοδότησης του νοσοκομειακού συστήματος της χώρας.

Όλη αυτή η σημαντική δραστηριότητα έχει δυσανάλογα μίζερη αποδοχή τόσο από το ίδιο το νοσοκομειακό σύστημα όσο και (πολλές φορές ίσως περισσότερο δυσάρεστη) από μια μερίδα του τύπου που έχει να επισημάνει κάτι για τα νοσοκομειακά φαρμακεία μόνο όταν οσμίζεται σκάνδαλα. Από τη συστηματική παρακολούθηση των δημοσιευμάτων σας τονίζουμε ότι, τις περισσότερες φορές, οι αναφορές σας δεν έχουν σχέση με τη διαχείριση του νοσοκομειακού φαρμακείου αλλά με το γενικότερο σύστημα προμηθειών των νοσοκομείων. Το φαρμακείο εφοδιάζει το νοσοκομείο με φαρμακευτικό και λοιπό υλικό με βάση συγκεκριμένα αιτήματα τμημάτων και γιατρών και υλοποιώντας συγκεκριμένες συμβάσεις προμηθειών.

Η αντιμετώπιση των αιτημάτων μας για θεσμική αναβάθμιση δεν έχουν τύχει δυστυχώς της καλλίτερης αντιμετώπισης από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα τελευταία χρόνια, παρά τις προσπάθειές μας για συνεργασία στην κατεύθυνση της λύσης των προβλημάτων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr. ΑΣΗΘΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιανουάριος 26, 2006