Εγγραφή | Είσοδος

Ενημέρωση Συναδέλφων -Συνάντηση Με Τους Διοικητές Της 3ης & 4ης ΥΠΕ

 

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                                  Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                          E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

 

 

 

Αθήνα 23-5-2013

Αρ. Πρωτ. 445

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

 

Με αφορμή την ενημέρωσή μας από συναδέλφους της Β. Ελλάδας και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τα οποία  έχουν σχέση με την ομαλή  λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων, μέλη του Προεδρείου συναντήθηκαν με τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Βεντούρη και τον αν. Διοικητή της 3ης ΥΠΕ κ. Μπογιατζίδη.

Θέματα της συζήτησης ήταν:

  • Νέοι οργανισμοί Νοσοκομείων-Θέσεις Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. (Αναλογία αριθμού φαρμακοποιών/κλίνες)-Άδειες λειτουργίας φαρμακευτικών τμημάτων
  • Αρμοδιότητες και οργανόγραμμα φαρμακευτικών τμημάτων
  • Τρέχουσες ελλείψεις σε προσωπικό-Προσλήψεις-επικουρικό προσωπικό

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αποσαφήνιση του ρόλου του νοσοκομειακού φαρμακείου, σε ότι αφορά στις διαχειριστικές του αρμοδιότητες. Υπήρξε συμφωνία και από τις δύο πλευρές ότι αυτές θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο φάρμακο. Από την 4η  ΥΠΕ υπάρχει ήδη δέσμευση για άμεση έκδοση σχετικής οδηγίας προς τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων αρμοδιότητάς της για απομάκρυνση των «υλικών» από τα φαρμακευτικά τμήματα.

 

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν σε λογιστικές εργασίες (ΑΔΑ, ΑΔΑΜ-AGORA κ.λπ), και οι οποίες έγινε κατανοητό και αποδεκτό ότι δεν αφορούν σε καμία περίπτωση τα φαρμακευτικά τμήματα, προτείναμε αυτή να γίνεται από συγκεκριμένη ομάδα Διοικητικών υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, αφού όλες αυτές οι εργασίες εμπεριέχονται στην γενική  υποχρέωση του Νοσοκομείου να αποστέλλει οικονομικά στοιχεία, στα πλαίσια συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα υπόλοιπα Υπουργεία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Με τον κ. Βεντούρη, συζητήθηκε επιπροσθέτως, το θέμα της διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων και τα προβλήματα  που έχουν προκύψει από την έλλειψη σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αποκομίσαμε τη θετική διάθεση των Διοικητών για ενέργειες αποσυμφόρησης των φαρμακευτικών τμημάτων, και δέσμευσης από πλευράς τους για εισηγήσεις προς το ΥΥΚΑ, σε ότι αφορά στα οργανογράμματα των φαρμακευτικών τμημάτων στους νέους οργανισμούς των Νοσοκομείων της περιφέρειάς τους

 

                                                                 Για το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ

 

          Η Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

    Δέσποινα Μακριδάκη                                                            Βασίλης Γούλας

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Μάιος 27, 2013