Εγγραφή | Είσοδος

Ενημέρωση συναδέλφων σχετικά με διαδικασίες προμηθειών φαρμάκων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Με  αφορμή το υπ. αρ πρωτ. 2043/25-4-14 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. με την επιστολή της με αρ. πρωτ. 529/8-5-2014 προς το Υπουργείο Υγείας ζήτησε διευκρινήσεις για την ακριβή και σύννομη διαδικασία προμήθειας φαρμάκων που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, προκειμένου τα νοσηλευτικά ιδρύματα να καλύπτουν αδιάλειπτα τις ανάγκες τους.

 

Καθότι έχει περάσει εύλογο χρονικό διάστημα και καμία σχετική απάντηση δεν έχουμε λάβει, η ΠΕΦΝΙ  καλεί τους διευθυντές-προϊστάμενους των Φαρμακευτικών Τμημάτων να καταθέσουν έγγραφο προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας επισυνάπτουμε.

Το ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να γίνει αντιληπτό σε όλους τους εμπλεκόμενους το μέγεθος του υφιστάμενου προβλήματος και να αυξηθεί η πίεση για την εξεύρεση άμεσης λύσης .

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο της Ε.Π.Υ.

 

Πατήστε εδώ για το υπόδειγμα του εγγράφου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιούνιος 3, 2014