Εγγραφή | Είσοδος

>Ενιαίο Πλαίσιο Άσκησης Της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Για Όλες Τις Χώρες Της Ε.Ε.

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
http://www.pefni.gr email: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα 18 /10 /2007
Αρ. Πρωτ.93

Προς :Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Θέμα : ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να θεσμοθετηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο άσκησης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής για όλες τις χώρες της Ε.Ε. Έτσι νομίζουμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτο στον κατάλογο ( agenda) των υπό συζήτηση και διεκδίκηση θεμάτων, καθώς είναι γνωστό ότι η νοσοκομειακή φαρμακευτική ασκείται με διαφορετικό τρόπο από τις διάφορες χώρες.

Έτσι πέρα από τις επιτροπές που έχει συγκροτήσει η EAHP για την επεξεργασία διαφόρων θέσεων, θα πρέπει να ορισθεί και μία επιτροπή με αντικείμενο το ενιαίο πλαίσιο άσκησης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής στην Ε.Ε. καθώς και τους τρόπους προβολής και προώθησης αυτών των θέσεων.

Το ενιαίο πλαίσιο άσκησης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής στην Ε.Ε., θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

1.Κανόνες χορήγησης ( συνταγογραφία, έλεγχος, ασφάλεια χορήγησης, συστήματα χορήγησης, τρόπος και δοσολογία χορήγησης).

2.Κανόνες προμήθειας φαρμάκων ( τρόποι προμήθειας – αγοράς, νοσοκομειακή συσκευασία).

3.Είδη διακινούμενου υλικού ( δεσμευτικά και υποχρεωτικά για φάρμακα η οποιοδήποτε άλλο υλικό).

4.Κανόνες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης ( εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικότητες Νοσοκομειακού, Κλινικού, Εργαστηριακού, Ογκολόγου, Οικονομικής Διοίκησης, Στατιστικής, Επιχειρησιακού και Στρατηγικού σχεδιασμού κλπ).

5.Δομή Νοσοκομειακών φαρμακείων ( εσωτερικές δομές και οργανόγραμμα φαρμακείων)

6.Σύστημα αμοιβών ( σύγκλιση αμοιβών των νοσοκομειακών φαρμακοποιών και καθιέρωση παράλληλα ανταποδοτικών συστημάτων αμοιβών).

7.Κώδικας δεοντολογίας Ευρωπαίων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ( καθιέρωση ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για την αντιμετώπιση ανήθικών και ανάρμοστων πρακτικών, καθώς και για την διαφύλαξη του κύρους των νοσοκομειακών φαρμακοποιών)

 

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

……………….. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ……………………… Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

…………….. Dr ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ……………….. ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Νοέμβριος 6, 2007