Εγγραφή | Είσοδος

Εξαιρετικά Επείγον – Κατάρτιση Συμπλήρωση Π.Π.Υ.Φ.Υ. Για Το Έτος 2014

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

           (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

            Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                           Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                                  e-mail: pefni@ath.forthnet.gr

                                                                                                                                     Αθήνα, 28-11-13

                                                                                                                           Αρ. Πρ. 505

                                                                                                                                          ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς

 • Κο Υπουργό Υγείας
 • Κο Πρόεδρο Επιτροπής Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση – Συμπλήρωση Π.Π.Υ.Φ.Υ. για το έτος 2014

Σχετικά:

 1.        Έγγραφο ΕΠΥ με αρ πρ. 5239/7-10-13 (Οδηγίες κατάρτισης  Π.Π.Υ.Φ.Υ.  για το 2014)
 2.        Επιστολή ΠΕΦΝΙ με αρ. πρ. 501/1-11-13
 3.       Έγγραφο ΕΠΥ με αρ πρ. 6133/20-11-13 (Νέες οδηγίες & αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα του Π.Π.Υ.Φ.Υ.  για το 2014)

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και τις πιέσεις που δεχόμαστε ως Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων για την συμπλήρωση στοιχείων στην σχετική πλατφόρμα για το ΠΠΥΦΥ – 2014.

Σύμφωνα με την 1η εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. (σχετικό 1) οι υπηρεσίες του νοσοκομείου (ιατρική, φαρμακευτική, νοσηλευτική, τεχνική,  διοικητική) έπρεπε να συνεργαστούν για να καθορίσουν τις ανάγκες τους για το 2014 και μεταξύ άλλων και  για τα πλέον των 2000 σκευασμάτων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Η ΠΕΦΝΙ με έγγραφό της (σχετικό 2) είχε επισημάνει τα υφιστάμενα προβλήματα και είχε καταθέσει τις θέσεις και τις προτάσεις της για την ομαλή διεκπεραίωση του θέματος.

Μετά και τις τελευταίες οδηγίες από την Ε.Π.Υ. για τη συμπλήρωση του ΠΠΥΦ 2014 (σχετικό 3) εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που καθιστούν την υποβολή του αδύνατη.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι :

 1. Μετά τις τελευταίες μετατροπές που έκανε η Ε.Π.Υ. στα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την υποβολή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 (είτε με μία προς μία καταχώρηση, είτε με υποβολή με αντιγραφή πεδίων σε EXCEL), απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση ενός υποχρεωτικού πεδίου «Είδος»  με τη χρήση ενός κωδικού που συνδυάζει τις πληροφορίες «δραστική ουσία – περιεκτικότητα – φαρμακοτεχνική μορφή». Η κωδικοποίηση αυτή ΔΕΝ υπάρχει πουθενά από όσο μπορέσαμε να αναζητήσουμε, είναι δηλαδή άγνωστη μέχρι σήμερα στην ιατρική και φαρμακευτική κοινότητα. Είναι ευνόητο ότι  τα νοσοκομεία δεν είναι εφικτό να αντιστοιχίσουν όλα τους τα φάρμακα τοιουτοτρόπως.
 2. Επιπλέον, παρατηρείται  απουσία αντιστοίχισης τεμαχίων ανά συσκευασία κατά την καταχώρηση της αιτούμενης ποσότητας του κάθε φαρμάκου, καθώς και η ύπαρξη διαφορετικών κωδικών Ειδών για την ίδια ακριβώς περιγραφή Είδους χωρίς καμία επιπλέον οδηγία.
 3. Για να μπορέσει κάποτε να υποβληθεί το πρόγραμμα, θα πρέπει η Ε.Π.Υ. να δώσει ένα αρχείο, όπου θα αναφέρεται ο κωδικός ΕΟΦ, ο δικός τους κωδικός και ο κωδικός CPV για κάθε ένα από τα φάρμακα που κυκλοφορούν. Το αρχείο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί – ενσωματωθεί στα μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων, προκειμένου να βγουν οι κατάλληλες καταστάσεις που στη συνέχεια θα μπορέσουν να ενημερώσουν τη βάση της ΕΠΥ. Να σημειωθεί ότι ΔΕΝ είναι δυνατή η καταχώρηση του δικού τους κωδικού (ΕΠΥ)  περισσότερες από μία φορές, που σημαίνει ότι αν το 2012 ένα νοσοκομείο είχε αγοράσει από 2 εταιρείες π.χ. κάψουλες ομεπραζόλης των 20mg, θα πρέπει να υποβάλει μία αθροιστική ποσότητα (κάτι που δεν προκύπτει αυτόματα από τα μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων και απαιτεί επιπλέον επεξεργασία στοιχείων).
 4. Τα προβλήματα αυτά καθώς και όποια άλλα προκύψουν είναι αδύνατο να επιλυθούν μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2013. Σε κάθε περίπτωση το ΠΠΥΦ 2014 είναι αδύνατο να προχωρήσει χωρίς τη συνεργασία της ΕΠΥ με τα νοσοκομεία προκειμένου η υποβολή του προγράμματος να μπορεί να εξυπηρετήσει το στόχο του, δηλαδή τη διενέργεια διαγωνισμών.
 5. Κανένα νοσοκομείο ή νοσοκομειακός φαρμακοποιός  δεν μπορεί να ασχοληθεί μεμονωμένα με την δημιουργία τέτοιου αρχείου!!!!
 6. Εναλλακτικά, η ΕΠΥ θα μπορούσε να ζητήσει από τους αναδόχους των μηχανογραφικών συστημάτων των νοσοκομείων τα στοιχεία χωρίς την εμπλοκή των ίδιων των νοσοκομείων.

Με βάση την  υφιστάμενη κατάσταση και δεδομένου ότι  η σύνταξη του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 αν και είναι αποκλειστική ευθύνη των διοικήσεωνμεταφέρεται στις πλάτες των ολιγάριθμων φαρμακοποιών, επανερχόμαστε προτείνοντας η υποβολή από τα νοσοκομεία για φέτος να γίνει με τη μορφή που μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες το κάθε νοσοκομείο, χωρίς τις δεσμεύσεις που δημιουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΠΥ.

Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι είμαστε στην διάθεση της ΕΠΥ για συνεργασία και πιστεύουμε ακράδαντα ότι εργαζόμενοι από κοινού και με τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται στην προμήθεια του φαρμάκου, μπορούμε να καθορίσουμε ένα ασφαλές και αποδοτικό σύστημα προμηθειών.

Για το λόγο αυτό καλούμε και πάλι την ΕΠΥ σε συνεργασία, προκειμένου να σχεδιάσουμε σωστά ένα ολοκληρωμένο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο διαδικασιών για τη διενέργεια διαγωνισμών στα φάρμακα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η συμπλήρωση και υποβολή του ΠΠΥΦΥ- 2014 είναι αδύνατη και γι αυτήν την αδυναμία ουδεμία ευθύνη φέρουν τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία και οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

  Η Πρόεδρος                                                                                 Ο Γ. Γραμματέας

Δέσποινα Μακριδάκη                                                                      Βασίλης Γούλας

Δείτε παρακάτω τη σχετική επιστολή:

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 29, 2013