Εγγραφή | Είσοδος

Επαναλειτουργία Τμήματος Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Στο Υπουργείο Υγείας

       (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                    Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                               E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα, 9/12/2013

Αρ. Πρωτ. :        507

ΠΡΟΣ: 1)Υπουργό Υγείας κ Άδ. Γεωργιάδη.

2) Γεν. Γραμματέα Υ. Υ. κ. Πελ. Καλλίρη

ΚΟΙΝ: Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία Τμήματος Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής στο Υπουργείο Υγείας

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Αξιότιμε κε Γεν. Γραμματέα,

 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στον Οργανισμό του Υ.Υ. (Π.Δ. 112/89 άρθρο 7 παρ.1 ειδ.γ-ΦΕΚ Α’ 49/10-2-89), προβλεπόταν ρητά η ίδρυση και λειτουργία τμήματος Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων, με συγκεκριμένο αντικείμενο και ρόλο.

Πολλά θέματα που διέπουν τη λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου (Π.Δ. 108/1993, έντυπα Νοσ. Φαρμακείου, έντυπα διαχείρισης ναρκωτικών κ.λπ.) μέχρι και σήμερα επιλύθηκαν από το συγκεκριμένο τμήμα.

Οι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται το τελευταίο διάστημα στον χώρο των Νοσοκομείων (συγχωνεύσεις, διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων κ.λπ.) αναδεικνύουν το έλλειμμα ενιαίου τρόπου λειτουργίας (π.χ. Μονάδων Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων, διασύνδεσης μηχανογραφικών συστημάτων, διαγωνισμοί φαρμάκων κ.λπ.).

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων αποσκοπώντας στην επίτευξη ποιοτικής και ολοκληρωμένης φροντίδα υγείας, επιθυμεί πάντα να βρίσκεται κοντά στο Υπουργείο και να προσπαθεί από κοινού για την καλύτερη διευθέτηση και επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με αυτή.

Για τη διαχείριση τέτοιων θεμάτων, η ΠΕΦΝΙ, αναγκάζεται να απευθύνεται σε διαφορετικές υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες συχνά πιθανά να μην είναι οι αρμόδιες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη λήψη απαντήσεων για την επίλυσή τους.

Στην περίοδο που διανύουμε, ο κεντρικός σχεδιασμός, η ενοποίηση των διαδικασιών και η πιστοποίησή τους, αποτελούν απαραίτητες παραμέτρους για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

 

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι, η επαναλειτουργία του Τμήματος Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής στο Υπουργείο Υγείας θα βοηθήσει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση και γι’ αυτό παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

Για το Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

                 Δέσποινα Μακριδάκη                                                                                     Βασίλης Γούλας

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών :

 

  1. Υφυπουργός Υ. Υ. κ. Αντ. Μπέζας
  2. Προϊστ. Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων
  3. Προϊστ. Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Δεκέμβριος 10, 2013