Εγγραφή | Είσοδος

Επιπρόσθετη Επιστολή DHPC σχετικά με το ραδιοφάρμακο XOFIGO

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Η φαρμακευτική εταιρεία Bayer AG σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), απέστειλε επιπρόσθετη επιστολή Direct HealthCare Professional Communication (DHPC) σε Επαγγελματίες Υγείας στη χώρα μας σχετικά με το προϊόν της εταιρείας, XOFIGO ®, ενέσιμο διάλυμα 1100 kBq/ml (διχλωρίδιο του ραδίου-223).

Ο σκοπός της επιστολής DHPC είναι η ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας οι οποίοι συνταγογραφούν / χορηγούν το XOFIGO® σχετικά με σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σε σχέση με το σκεύασμα.

Πιο συγκεκριμένα, η επιστολή  αναφέρεται σε νέους περιορισμούς στη χρήση του διχλωρίδιου του ραδίου-223 (Xofigo) λόγω του αυξημένου κινδύνου κατάγματος και της τάσης για αυξημένη θνησιμότητα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της επιστολής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Αύγουστος 8, 2018