Εγγραφή | Είσοδος

>Επιστολή Διαμαρτυρίας Για Το Επίδομα Φαρμακευτικής Πολιτικής

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα, Τηλ/Φαξ:210-7753104

Αθήνα 30-01-06

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Ο κλάδος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών του ΕΣΥ είναι για μια ακόμη φορά, ανάστατος λόγω της ασυνέπειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο αίτημα της κατοχύρωσης του πενιχρού επιδόματος των 880 € που καταβάλλεται εφ άπαξ κατ έτος στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επί ένα χρόνο μας υπόσχεται τη ρύθμιση της εκκρεμότητας αυτής και, μετά από τις συνεχείς πιέσεις μας, περιελήφθη η σχετική διάταξη ως άρθρο 14 στο προσχέδιο νόμου που δόθηκε στους φορείς για συζήτηση τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Με έκπληξη όμως διαπιστώσαμε ότι η διάταξη τελικά δεν περιελήφθη τόσο στο σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή όσο και στην ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου.

Αντί άλλης επιχειρηματολογίας , σας παραθέτουμε το απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του προσχεδίου του Δεκεμβρίου του 2005.

Απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του προσχεδίου που δόθηκε στους φορείς για συζήτηση.

« Επί του άρθρου 14

Με το εδάφιο γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ Α΄, 72), θεσπίστηκε η δυνατότητα καταβολής στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς ενός αφ άπαξ ανά έτος ποσού, του οποίου το ύψος καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Βάσει της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, το ύψος του ως άνω επιδόματος ανέρχεται στα οκτακόσια ογδόντα ευρώ και έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα έτη 2004 και 2005. Όμως , από προφανή παραδρομή, το ως άνω επίδομα δεν περιελήφθη στις διατάξεις του ν. 3205/2003, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση σχετικά με την καταβολή του. Έτσι, ορισμένα νοσοκομεία το καταβάλουν κανονικά στους φαρμακοποιούς, άλλα αρνούνται την καταβολή του και άλλα διεκδικούν την επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλει στους φαρμακοποιούς. Με την προτεινόμενη διάταξη επιλύεται οριστικά το πρόβλημα.».

Κάνοντας μια συνοπτική κριτική στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο διαπιστώνουμε ότι :

Σε πολλά άρθρα υπάρχουν ιδιαίτερα ασαφείς αλλά και περίεργες διατάξεις όπως η δυνατότητα των ιδιωτικών φαρμακείων να εκτελούν συνταγές φαρμάκων υψηλού κόστους που έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για νοσοκομειακή χρήση και φυσικά σε πολύ υψηλότερη τιμή, κίνηση που θα επιβαρύνει τα Ασφαλιστικά ταμεία τουλάχιστον κατά 30% . Φυσικά αυτό είναι «επιτυχία» του Προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου αλλά και Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ. Δ. Βαγιωνά !!!!!!!

Σε άλλο άρθρο φαίνεται να ενισχύονται τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε βάρος των εσόδων των νοσοκομείων (για μια ακόμη φορά) αφού μέχρι σήμερα η χρέωση γινόταν σε χονδρική τιμή + 5% ενώ εφ εξής η χρέωση θα γίνεται σε νοσοκομειακή τιμή + 5% που είναι κατά 13% χαμηλότερη της χονδρικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr. ΑΣΙΘΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιανουάριος 31, 2006