Εγγραφή | Είσοδος

>Επιτροπή Φαρμάκων (Ε.Φ.)

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

 

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

 

 

Αθήνα 4/5/2010

Αρ. πρωτ.: 232

 

Προς την

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου

 

ΘΕΜΑ: Επιτροπή Φαρμάκων (Ε.Φ.)

 

Κυρία Υπουργέ,

Με βάση την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου σας σχετικά με τον έλεγχο της κατανάλωσης φαρμάκων στα νοσοκομεία και τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που προσδίδετε στην Επιτροπή Φαρμάκων , σας ενημερώνουμε ότι :

  1. Η Επιτροπή Φαρμάκων μέχρι σήμερα δεν είχε θεσμοθετημένο ρόλο με αποτέλεσμα είτε να μην έχει συγκροτηθεί είτε να μην λειτουργεί με κανόνες

  2. Ως εκ τούτου δεν έχει ούτε στοιχειώδη κανονισμό λειτουργίας, απαραίτητο σήμερα για να εφαρμοστεί η εγκύκλιος.

Σας προτείνουμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με έναν απλό κανονισμό λειτουργίας, ως εξής :

1. Σε κάθε νοσοκομείο Ε.Σ.Υ.Κ.Α. συνιστάται τριμελής ή πενταμελής (ανάλογα με τις κλίνες του νοσοκομείου) Επιτροπή Φαρμάκων με απόφαση του Διοικητή μετά από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου, που αποτελείται από :

α) Από τον Δ/ντή του φαρμακευτικού τμήματος ή άλλο νοσοκομειακό φαρμακοποιό στη θέση του Προέδρου της Ε.Φ, με τον αναπληρωτή του.

β) Τα υπόλοιπα 2-4 μέλη μπορεί να είναι ιατροί διαφορετικής ειδικότητας, ή φαρμακοποιοί με τους αναπληρωτές τους.

γ) Κατά περίπτωση μπορεί να συμμετέχει (μετά από πρόσκληση) και γιατρός ειδικότητας πέραν αυτών που μετέχουν στην σύνθεση της ΕΦ , αν εξετάζονται φάρμακα της ειδικότητάς του.

2. Η Ε.Φ. συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο για να εξετάσει περιπτώσεις εισαγωγής νέων φαρμάκων και πάντως όχι πάνω από 4 φορές ετησίως σε συνδυασμό με την έκδοση δελτίου τιμών.

Η θητεία της Ε.Φ. είναι διετής όπως και του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Στις συνεδριάσεις της Ε.Φ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο χειρόγραφα ή σε ηλεκτρονική μορφή. Η γραμματειακή υποστήριξη ανατίθεται στη γραμματεία του Επιστημονικού Συμβουλίου.

3. Η Ε.Φ. γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που σχετίζεται με την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες της Ε.Φ. περιλαμβάνονται:

α) Η εξέταση και η εισήγηση προς το Διοικητή του Νοσοκομείου των αιτημάτων εισαγωγής ή διαγραφής φαρμάκων από το νοσοκομειακό συνταγολόγιο. Στην περίπτωση εισαγωγής το αίτημα υποβάλλεται από Δ/ντή κλινικής ή το φαρμακοποιό αφού συμπληρωθεί η συγκεκριμένη φόρμα. Για την περίπτωση διαγραφής αρκεί η εισήγηση του φαρμακοποιού.

β) Η δημιουργία νοσοκομειακού συνταγολογίου φροντίζοντας για την τακτική ανανέωση του με κριτήριο την κλινική αποτελεσματικότητα , την ασφάλεια και το κόστος.

γ) Η εισήγηση και κατάρτιση κανόνων ορθής συνταγογράφησης εντός του νοσοκομείου.

δ) Η εισήγηση της επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής για το νοσοκομείο.

ε) Η οργάνωση επιστημονικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων για θέματα νοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης και νοσοκομειακής φαρμακευτικής πολιτικής.

Με τιμή

Για το Δ. Σ. ΠΕΦΝΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc Δέσποινα Μακριδάκη MSc

 

Κοινοποίηση:

- Γ.Γρ. Υ.Υ.Κ.Α κ. Δ. Πολύζο

- Γ.Γρ. Δημόσιας Υγείας κ. Δημόπουλο

- Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων

- Όλες τις Υ.ΠΕ της χώρας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Μάιος 6, 2014