Εγγραφή | Είσοδος

>Εφαρμογή Της Νοσοκομειακής Συσκευασίας Για Τα Δημόσια Και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Υπουργική Απόφαση
ΑΘΗΝΑ, 26 / 10 / 2010
Αρ.Πρωτ.:ΔΥΓ3α/Γ.Π. 133550

Εφαρμογή της νοσοκομειακής συσκευασίας για τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα.

Τα εγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα σε στερεή μορφή εξατομικευμένων δόσεων όπως δισκία, κάψουλες, υπόθετα θα διατίθενται στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα σε συσκευασίες από εξήντα (60) έως εξακοσίων (600) μονάδων δόσεων (δισκίων, καψουλών, υπόθετων).

Οι στοιχειώδεις συσκευασίες αυτών όπως ορίζονται στην παρ। 24 του άρθρου 2 τηςαρ। ΔΥΓ3(α)/83657/2006 (Β’ 59) πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 της εν λόγω Απόφασης, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας, δεδομένου ότι η εσωτερική διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος εντός των δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων γίνεται σε μονάδες δόσεις.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να προσαρμοστούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης μέχρι την 31-12-2010 για να μπορούν να διαθέτουν φαρμακευτικά προϊόντα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο (2 σελίδες σε μορφή ।pdf) απο την διεύθυνση: ΔΥΓ3α/Γ.Π. 133550

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2010