Εγγραφή | Είσοδος

Η ΠΕΦΝΙ Ζητάει Εξαίρεση Των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Από Τη Διαθεσιμότητα

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                           Τηλ/Φαξ: 210-7753104

www.pefni.gr                              ...pefni@ath.forthnet.gr

 

                                                                                  Αθήνα , 8-8-13

                                                                                      Αρ. πρωτ.: 887

Αρ.πρωτ. ΥΥΚΑ 76404/12-08-2013

                                                                                                                       ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Προς

 

 - Υπουργό  Υγείας   κ. ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

-  Γεν. Γραμματέα ΥΓΕΙΑΣ  κ. ΠΕΛ. ΚΑΛΛΙΡΗ

Κοινοποίηση:Διοικητές όλων των ΥΠΕ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Με αφορμή την επικείμενη αλλαγή χαρακτήρα Νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και την άμεση ένταξη των υπαλλήλων τους, πλην Ιατρών, σε καθεστώς Διαθεσιμότητας-Κινητικότητας, επανερχόμαστε στο θέμα που αφορά στους υπηρετούντες Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς.

Σήμερα στα 130 περίπου Νοσοκομεία υπηρετούν 224 Νοσοκομειακοιί Φαρμακοποιοί. Όπως γνωρίζετε, σε 29 Νοσοκομεία δεν υπάρχει κανένας φαρμακοποιός, ενώ στα υπόλοιπα, τα Φαρμακευτικά Τμήματα είναι υποστελεχωμένα. Σας επισημαίνουμε ότι, εκτός του επιστημονικού ρόλου τους, οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί είναι οι μόνοι επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας με σαφείς και νομοθετικά οριοθετημένες διαχειριστικές υποχρεώσεις, και με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση δημόσιων πόρων.

Από τη στιγμή που ορισμένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα συνεχίζουν τη λειτουργία τους, πιθανώς εξυπηρετώντας διαφορετικό ρόλο και οι διαχειρίσεις τους συνεχίζουν να υφίστανται, αλλά οι διαχειριστές τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, έστω και για λίγο, δημιουργούνται σοβαρά νομικά και ουσιαστικά προβλήματα. Το ζήτημα που προκύπτει είναι πολύ σοβαρό, ειδικά σε διαχειριστικώς ευαίσθητα είδη όπως τα φάρμακα και τα ναρκωτικά.

Το συγκεκριμένο διαχειριστικό κενό προτείνουμε να καλυφθεί με την εξαίρεση των Νοσοκομειακών φαρμακοποιών που υπηρετούν στα υπό καθεστώς αλλαγής Νοσοκομεία, από το μέτρο της διαθεσιμότητας, έτσι ώστε:

  • στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα που θα διατηρηθεί το Φαρμακευτικό Τμήμα αυτόνομο, οι φαρμακοποιοί να συνεχίσουν τις διαχειριστικές τους υποχρεώσεις.
  • στα προς αλλαγή χαρακτήρα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, το φαρμακευτικό προσωπικό να ενταχθεί άμεσα στα φαρμακευτικά τμήματα των Νοσοκομείων Υποδοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός δεν περισσεύει, παρακαλούμε για τις δέουσες ενέργειες σας επί του θέματος.

                  

Για το Δ.Σ.

 

                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

                          Δέσποινα Μακριδάκη                                           Βασίλης Γούλας

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Αύγουστος 8, 2013