Εγγραφή | Είσοδος

Θεραπευτικός αλγόριθμος για COVID-19

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Θεραπευτικός αλγόριθμος για COVID-19 . Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Κυριακή, Μάρτιος 29, 2020