Εγγραφή | Είσοδος

Κανονισμός εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης φαρμάκων

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
www.pefni.gr e-mail : pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα, 23-6 -2014                                     Αρ. πρωτ.: 541

Προς Πρόεδρο Ε.Π.Υ.
Κο. Χρ. Γιάνναρη

 

Θέμα: "Κανονισμός εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης φαρμάκων"

 

Σχετ.: Την υπ΄αριθμό 3121/19-06-2014 εγκύκλιο της Ε.Π.Υ.
Το υπ΄αριθμό 44686/20-05-2014 έγγραφο του Ε.Ο.Φ.

Με αφορμή την υπ' αριθμό 3121/19-6-2014 εγκύκλιο που εξέδωσε η ΕΠΥ σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, με θέμα "Κανονισμός εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης φαρμάκων", γίνεται σαφές για άλλη μία φορά, η παντελής άγνοια των παραπάνω υπηρεσιών για τις διαδικασίες λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Θα θέλαμε λοιπόν, να ενημερώσουμε την Ε.Π.Υ. και κάθε άλλο αρμόδιο για τα παρακάτω:

Η αναφερόμενη διαδικασία δεν είναι εφικτή. Τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία ακολουθούν – από ετών- συγκεκριμένη διαδικασία παραλαβής και καταχώρησης των φαρμάκων που προβλέπεται από το Π.Δ.108/93 και διακινούν σε καθημερινή βάση μερικές εκατοντάδες έως και χιλιάδες συσκευασίες φαρμάκων, τα στοιχεία των οποίων αποδίδονται κάθε μήνα μέσω του ESYnet.

Είναι δε γνωστό, ότι από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία διακινούνται μόνο φάρμακα με κουπόνι με την ένδειξη "ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ", το οποίο αφορά μόνο νοσοκομειακή διαχείριση και ακυρώνεται κατά την εκτέλεση της Ηλεκτρονικής Συνταγής στο σύστημα της e-syntagografisi (ΗΔΙΚΑ).

Η μοναδική περίπτωση να υλοποιηθεί η περιγραφόμενη διαδικασία μέσω CVS αρχείου, ίσως είναι, να αποστέλλεται από τον εκάστοτε προμηθευτή excel με όλα τα barcodes των παραλαμβανόμενων κάθε φορά φαρμάκων στο mail του Νοσοκομείου για αυτόματη ενσωμάτωση στο πληροφοριακό σύστημα των Νοσοκομείων. Διαδικασία που προϋποθέτει την τροποποίηση του πληροφοριακού προγράμματος από την Ανάδοχη –για κάθε νοσοκομείο- εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΕΟΦ, την ΕΠΥ κλπ. μπορούν να αντληθούν από τους Κ.Α.Κ., δηλ. τους Προμηθευτές, οι οποίοι δύνανται να ενημερώνουν κάθε αρμόδιο για τις παρτίδες και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο για τα φάρμακα που παραδίδουν στο εκάστοτε Νοσοκομείο.

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά, ότι η διαδικασία παρακολούθησης της ανάλωσης των φαρμάκων απαιτεί ολοκληρωμένη εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων με πλήρη ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Ηλεκτρονικής Νοσηλευτικής Καρτέλας.

Λειτουργίες οι οποίες θα εξασφαλίσουν πλήρη ιχνηλασιμότητα για κάθε φάρμακο και για κάθε ασθενή.

.
Με τιμή
Για το Δ. Σ. ΠΕΦΝΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δέσποινα Μακριδάκη                                                      Βασίλης Γούλας

 

Κοινοποίηση:
- Γραφείο Υπουργού Υγείας κο. Μ. Βορίδη
- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Υγείας κο Λ. Γρηγοράκο
- Γραφείο Προέδρου ΕΟΦ κο Δ. Λιντζέρη
- Γραφείο Β’ Αντιπροέδρου ΕΟΦ κο Ι. Καραφύλλη
- Διοικητές 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης & 7ης ΥΠΕ
- Διοικητές Νοσοκομείων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 25, 2014