Εγγραφή | Είσοδος

>Κατανομή Εφημεριών Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα, Τηλ/Φαξ:210-7753104

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 14-03-06

Προς: Τον Κ. Δ. Αβραμόπουλο

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Aλληλεγγύης

Θέμα: Κατανομή εφημεριών λοιπού Επιστημονικού προσωπικού

Κύριε Υπουργέ,

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας και είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν τα νοσοκομειακά φάρμακα και φαρμακεία.

Κύριε Υπουργέ,

Σεβόμαστε τη μεταβατική περίοδο που πρoκύπτει σε κάθε ανασχηματισμό και τον εύλογο χρόνο που χρειάζεται η νέα πολιτική ηγεσία για ενημέρωση, ωστόσο υπάρχουν θέματα που δεν επιδέχονται αναβολής.

Από τις 31 Ιανουαρίου 2006 (ΦΕΚ 106/31-01-06, τεύχος Β) έχει uπoγραφεί η κοινή Υπουργική Απόφαση για το συνολικό ποσόν καταβολής εφημεριών για το 2006 που αφορά σε Φαρμακοποιούς, Βιολόγους, Χημικούς, Βιοχημικούς κ.λ.π., και δεν έχει ακόμη εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση κατανομής του ως άνω ποσού ανά νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταβληθούν οι αποζημιώσεις για πραγματοποιηθείσες εφημερίες για το Δεκέμβριο του 2005 και το πρώτο τρίμηνο του 2006.

Μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα αυτή είχε ο Γενικός Γραμματέας Κ. Μπουχώρης και ο συνεργάτης του κ. Αρκουμανέας, με τον οποίο είχαμε στενή συνεργασία, και οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το Υπουργείο. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν μπορούν να μας απαντήσουν για την τύχη της απόφασης κατανομής.

Όπως καταλαβαίνετε τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί όπως έχουν εξαντληθεί και οι συνάδελφοι που παραμένουν απλήρωτοι επί τετράμηνο και δεν υπάρχει καμία προοπτική για τον Απρίλιο.

Παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα του θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Dr. Πέτρος Ασιθιανάκης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

MSc Ειρήνη Τσικαλάκη

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Μάρτιος 14, 2006