Εγγραφή | Είσοδος

Νέα Δελτία Τιμών Φαρμάκων


Η ισχύς των δελτίων τιμών φαρμάκων  αρχίζει για τους παρασκευαστές , συσκευαστές και εισαγωγείς από 17-2-14, για τις φαρμακαποθήκες 26-2-14 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία 10-3-14.

Στο δελτίο τιμών με την ανακοστολόγηση δεν αναφέρεται νοσοκομειακή τιμή.

Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 12-2-2014

      YA_DTF_11022014

PRICELIST_20140211 (2)

Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Νέα Πρωτότυπα):

 

YA_NEA_PRWTOTYPA_1102014b

P_lista_nea_11022014

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 14, 2014