Εγγραφή | Είσοδος

Νέοι Οργανισμοί Των Νοσοκομείων – Θέσεις Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ

 

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                            Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                         E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

 

 

 

Αθήνα  5-3-2013

Αρ. Πρωτ. 428

 

 

Προς τον  Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

κ. Μ. Σαλμά

 

Θέμα : Νέοι Οργανισμοί των νοσοκομείων – Θέσεις νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ

 

Κύριε Υπουργέ,

 

 

Στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας υπηρετούν σήμερα 230 Φαρμακοποιοί Ε.Σ.Υ.. Δυστυχώς υπάρχουν νοσηλευτικά ιδρύματα χωρίςφαρμακοποιό.  Οι  επιστημονικές οδηγίες,  για την στελέχωση των φαρμακείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων με βάση την δυναμικότητα κλινών που έχουν και τον πληθυσμό που εξυπηρετούν (πανευρωπαϊκά και διεθνώς), απαιτούν  τουλάχιστον 500 θέσεις.

Η στελέχωση των νοσοκομειακών φαρμακείων με επικουρικό προσωπικό, αν και θα μπορούσε να διευκολύνει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ωστόσο δεν αποτελεί λύση. Ο χρόνος απόκτησης εξειδίκευσης είναι τουλάχιστον τρείς μήνες και όταν πλέον ο εργαζόμενος την αποκτήσει, παραμένει στον χώρο για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της σύμβασης του και κάθε καινούργια σύμβαση, όταν και αν  εγκριθεί, απαιτεί εκπαίδευση και κατάρτιση εκ νέου.

 

Πληροφορηθήκαμε ανεπισήμως (δυστυχώς για μια ακόμη φορά) ότι οι νέοι Οργανισμοί των νοσοκομείων μετά τις προτάσεις των Διοικητών, βρίσκονται στις Υ.ΠΕ. για την τελική διαμόρφωση και ότι κάποιες  εισηγήσεις αφορούν σε περικοπές θέσεων στα νοσοκομειακά φαρμακεία.  Παρ όλη την μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας, διαπιστώνουμε ότι η γνώμη μας δεν έχει ζητηθεί και σας την καταθέτουμε σήμερα γραπτά.

 

Κύριε Υπουργέ,

Δεν χρειάζεται νομίζουμε, να επιβεβαιώσουμε για μια ακόμη φορά  πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος και η αποστολή των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στην προσπάθεια που κάνει η χώρα για τον έλεγχο των δαπανών,  σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας σε φάρμακα. Παρ όλη τη δραματική μείωση του προσωπικού και τον υπερτριπλασιασμό της κίνησης σε φάρμακα την τελευταία δεκαετία, τα νοσοκομειακά φαρμακεία αντέχουν και μάχονται, συχνά με αυτοθυσία, για να εκτελέσουν την αποστολή τους.

Ωστόσο οι διαφαινόμενες ανάγκες για περαιτέρω έλεγχο της δαπάνης είναι λογικό να μην μπορούν  να γίνουν  με τα υφιστάμενα σήμερα οργανωτικά μέσα.  Ο συνεχώς εντεινόμενος ρυθμός αύξησης  του  αριθμού των εξωτερικών ασθενών, νέες διοικητικές εφαρμογές (Μητρώα Δέσμευσης, ΑΔΑ, προμήθειες με προσφορές, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, κ.λ.π.) , νέες  μορφές ανασύστασης και διάθεσης  φαρμάκων (εργαστήρια), φαρμακοεπαγρύπνηση,  και κυρίως η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων,  απαιτούν φαρμακευτικές υπηρεσίες με υπεύθυνους  και όχι εξουθενωμένους επιστήμονες. Δεν θέλουμε να μειώσουμε την αποστολή άλλων κλάδων μέσα στα νοσοκομεία αλλά εάν επιδιώκουμε τον έλεγχο των δαπανών  θα πρέπει να υπάρχει και μηχανισμός. Και ο μηχανισμός των νοσοκομειακών φαρμακείων που ελέγχει το 20-52% των λειτουργικών του νοσοκομείου,  είναι σήμερα σε αποσύνθεση, αφού από τις αρχικές 480 οργανικές θέσεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών, είναι σήμερα καλυμμένες οι 230, δεν προβλέπονται προσλήψεις και πολλοί συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται.

Είναι αδύνατο νοσοκομείο με 500 κλίνες, όπως π.χ. το Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να λειτουργεί με ένα φαρμακοποιό και έναν «δανεικό» από το Νοσοκομείο «Σωτηρία». Δεν μπορεί ο Ευαγγελισμός με 1100 κρεβάτια, 28 εργαστήρια, 220 εξωτερικούς ασθενείς σε καθημερινή βάση και εφημερία με 1800 περιστατικά, να καλύπτεται με 6 φαρμακοποιούς. Η ίδια εικόνα και στο Αγία Σοφία,  όπου εκεί οι 4 από τους 8 φαρμακοποιούς καλύπτουν τη Μονάδα Διαλυμάτων 7 μέρες την εβδομάδα και στο Αγλαΐα Κυριακού οι 4 καλύπτουν σε συνεχείς βάρδιες το Κέντρο Δηλητηριάσεων.  Το ίδιο και στο Έλενα Βενιζέλου, το μεγαλύτερο μαιευτήριο της χώρας υπηρετεί ένας «αιχμάλωτος»  φαρμακοποιός.

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε, μια – μια, τις ιδιαιτερότητες όλων των νοσοκομείων της χώρας μας και ιδιαίτερα αυτών στην επαρχία όπου το φαρμακείο τους λειτουργεί χωρίς φαρμακοποιό, όπως σας έχουμε κατά επανάληψη, αναφέρει. Δεν είναι δυνατόν να υφίσταται αυτή η απαράδεκτη  κατάσταση, που όμοιά της δεν υπάρχει σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα,  ούτε στις χώρες της κρίσης (εκεί τουλάχιστον έχουν αντιληφθεί ότι τα φαρμακεία των νοσοκομείων είναι το κλειδί για κάθε μορφής έλεγχο),  και παρ’όλα αυτά να υπάρχει εισήγηση από Διοικήσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων  για μείωση Οργανικών θέσεων.

 

Σας πληροφορούμε ότι η υφιστάμενη πρόβλεψη Οργανικών Θέσεων (όχι υπηρετούντων) δεν υπάρχει σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα ούτε στις χώρες της κρίσης, όπου ένας νοσοκομειακός φαρμακοποιός αναλογεί σε κάθε 50 κλίνες γενικών νοσοκομείων και 100 κλίνες ειδικών νοσοκομείων.

Σε ότι αφορά στην εσωτερική κατανομή θέσεων ανά βαθμό, θα μπορούσε να γίνει αναθεώρηση στη λογική της Διοικητικής Πυραμίδας  (ένας Δ/ντής και περισσότεροι Επιμελητές Α΄,  Β΄ και Γ΄) με την προϋπόθεση ότι αυτό θα συμβεί και στους γιατρούς και σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει πρόβλεψη για τους ήδη υπηρετούντες.

Συμπερασματικά : Ζητάμε την υποστήριξη σας στο δίκαιο αίτημα μας, για άμεση και επαρκή στελέχωση όλων των φαρμακείων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας με εξειδικευμένο προσωπικό (Φαρμακοποιοί – Βοηθοί Φαρμακείου- Διοικητικό προσωπικό). Ούτε μία λιγότερη οργανική θέση νοσοκομειακού φαρμακοποιού, σε κανένα νοσοκομείο της χώρας μας, από αυτές που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Επιπλέον, είναι ανεπίτρεπτο να λειτουργούν νοσοκομεία χωρίς  φαρμακοποιό στο προσωπικό τους.

Η εξασφάλιση των παραπάνω μπορεί να καταστήσει εφικτή την  παροχή αποτελεσματικής ,  ασφαλούς  και ανταποδοτικής φαρμακοθεραπείας στους νοσηλευομένους και πολίτες της χώρας μας.

 

Η πρόεδρος

 

Ειρήνη  Τσικαλάκη

 

 

Κοινοποίηση:

Υπουργό  Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο

Γεν .Γραμμ. Υπουργείου Υγείας κ. Π. Καλύρη

Γεν. Γραμμ. Δημ. Υγείας κ. Χ. Παπανικολάου

Όλες  Υ.Π.Ε. της χώρας (προς ενημέρωση των διοικητών των νοσοκομείων αρμοδιότητας σας)

 

 

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Μάρτιος 5, 2013