Εγγραφή | Είσοδος

Νέο Δελτίο Τιμών

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας http://www.moh.gov.gr/  στο πεδίο ” Τιμές Φαρμάκων” έχει αναρτηθεί το νέο δελτίο τιμών με έναρξη ισχύος 2/9

Εδώ βλέπετε την Υπουργική Απόφαση: ΥΑ Διορθωτικού 30_08_13_ορθή επανάληψη

Εδώ βλέπετε το διορθωτικό δελτίο τιμών: ΔΙΟΡΘ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ 30813

Εδώ βλέπετε το δελτίο τιμών με δυνατότητα εύρεσης ανά ονομασία: ΔΙΟΡΘ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Εδώ βλέπετε το δελτίο τιμών με βάση τη δραστική ουσία: ΔΙΟΡΘ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Για δυνατότητα σύγκρισης ιδιοσκευασμάτων με την ίδια δραστική ουσία.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Υγείας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 2, 2013