Εγγραφή | Είσοδος

Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Εκδόθηκε,  νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που περιλαμβάνει και νέα σκευάσματα, γενόσημα και πρωτότυπα. Η ισχύς του ξεκινά από 26/8/2013.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το νέο Δελτίο Τιμών, καθώς και την απόφαση για την εφαρμογή του πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:

Νέο Δελτίο Τιμών

Υπουργική Απόφαση

 

ΠΗΓΗ: http://www.moh.gov.gr

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Αύγουστος 8, 2013