Εγγραφή | Είσοδος

Νοσοκομειακές Τιμές Στα Δελτία Τιμών Φαρμάκων

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                           Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                                   E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

 

 

Αθήνα,  20 -2-14

Αρ.Πρ. 521

          ΠΡΟΣ:

 

 Υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη

 

 

ΘΕΜΑ: «Νοσοκομειακές τιμές στα Δελτία Τιμών Φαρμάκων»

 

            Με την παρούσα επιστολή σας επισημαίνουμε προβλήματα, που έχουν προκύψει εκ του γεγονότος ότι στο τελευταίο δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε με βάση την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου οικ.14230/11.02.2014 απόφασης του Υπουργείου, δεν αναγράφονται οι Νοσοκομειακές Τιμές των φαρμάκων, όπως σε όλα τα προηγούμενα Δελτία Τιμών.

            Η μη αναγραφή των Νοσοκομειακών Τιμών των φαρμάκων προκαλεί σειρά προβλημάτων στη λειτουργία των νοσοκομείων, καθώς καθιστά αδύνατο :

 

            1. Τον προγραμματισμό και τη διενέργεια παραγγελιών φαρμάκων βάσει του μητρώου δεσμεύσεων του νοσοκομείου.

            2. Την ακριβή τιμολόγηση των φαρμάκων από τις οικονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων.

            3. Τον έλεγχο προς τις προμηθεύτριες εταιρίες κατά τη παραλαβή των φαρμάκων.

            4. Τον έλεγχο των ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

            5. Την χρέωση των ασφαλιστικών Ταμείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των νοσοκομείων.

            6. Τη διασφάλιση ότι οι τιμές χρέωσης των φαρμάκων από τις εταιρίες δεν υπερβαίνουν την τιμή Παρατηρητηρίου, η οποία έχει ταυτιστεί με την επίσημη Νοσοκομειακή Τιμή, όπως αναγραφόταν μέχρι τώρα στο εκάστοτε δελτίο τιμών φαρμάκων.

 

            Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, την εξυπηρέτηση των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας, το Υπουργείο να προβεί άμεσα είτε στην έκδοση έγγραφων οδηγιών προς τις Διοικήσεις των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκληθεισών δυσχερειών, είτε να ανακοινώσει και δημοσιοποιήσει τις νέες Νοσοκομειακές Τιμές των φαρμάκων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα νοσοκομεία δεν θα είναι σε θέση να διαθέτουν φάρμακα λόγω αδυναμίας προμήθειάς τους.

            Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με τιμή

  Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

                                                                        Δέσποινα Μακριδάκη                                 Βασίλης Γούλας

 

 

 

Κοινοποίηση :

1.    Υφυπουργό Υγείας κ. Αντ. Μπέζα 

2.    Γεν. Γραμματέα Υγείας  κ. Πελ. Καλλίρη

3.    Γεν. Γραμματέα Δημ. Υγείας κ. Χρ. Παπανικολάου

4.    Προϊστάμενο Δ/νσης Φαρμάκων & Φαρμακείων

5.    κ. Διοικητές 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης & 7ης  ΥΠΕ.

 

ΑΠ 521 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 20-2-14

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Σάββατο, Φεβρουάριος 22, 2014