Εγγραφή | Είσοδος

Οδηγίες για τη Συνταγογράφηση σε Ανασφάλιστους

Σε εφαρμογή της <a href="https://pefni.files.wordpress.com/2016/04/fek-b-908-16-ceb1cebdceb1cf83c...">ΚΥΑ Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 του 2016 (ΦΕΚ 908)</a> έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της <a href="https://www.e-prescription.gr/e-pre/faces/Login?Adf-Window-Id=w0&amp;_af..." target="_blank">Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ)</a> οδηγίες για τη Συνταγογράφηση σε Ανασφάλιστους του ν. 2368/2016.

Σύμφωνα με αυτές, σ<span id="pt1:r1:0:t1:0:it1" title="">τη</span> περίπτωση που ο ασθενής έχει βιβλιάριο της Πρόνοιας <strong>σε ισχύ </strong>ο ιατρός θα συνταγογραφεί επιλέγοντας το φορέα <strong>"Ταμείο Πρόνοιας"</strong><span id="pt1:r1:0:t1:0:it1" title=""><strong>.</strong> Σε κάθε περίπτωση<strong> </strong></span> ανασφάλιστου ασθενή δικαιούχου του ν. 2368/2016 <span id="pt1:r1:0:t1:0:it1" title=""> ο ιατρός θα συνταγογραφεί επιλέγοντας το φορέα <strong>«Δικαιούχοι φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014»</strong>. </span><span id="pt1:r1:0:t1:0:it1" title=""></span>

Η πλήρης εφαρμογή της ΚΥΑ Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 του 2016 (ΦΕΚ 908)<strong> προβλέπεται να γίνει από τη 1/6/2016</strong>

&nbsp;

&nbsp;

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Απρίλιος 15, 2016