Εγγραφή | Είσοδος

Οι Θέσεις Του ΔΣ Της ΠΕΦΝΙ Στα Θέματα Του Παρατηρητηρίου Τιμών Και Των Ηλεκτρονικών Καταχωρήσεων

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99,  115 27 Αθήνα                                        Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                                   e-mail: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα 16/04/2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 439

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

επειδή το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε καταιγισμό εγγράφων που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών αναφορικά με:

 α) τον έλεγχο τιμών φαρμάκων βάσει Παρατηρητηρίου

 β) τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Business Exchanges για τις παραγγελίες φαρμάκων από τις συμβάσεις ΕΠΥ

 γ) την ενημέρωση του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων (ΑΔΑΜ-AGORA),

θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι οι παραπάνω εργασίες, σε καμία περίπτωση, δεν αποτελούν υποχρέωση των Φαρμακευτικών τμημάτων

             Τα νοσοκομειακά φαρμακεία ήδη εκτελούν ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσα από τα πληροφοριακά τους συστήματα. Η καταγραφή των αιτούμενων στοιχείων πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο, είτε με τη διαδικασία της σύζευξης μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων, είτε με τη συγκέντρωση και καταχώρισή τους από άλλη υπηρεσία.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της ΕΠΥ το Παρατηρητήριο τιμών επικαιροποιείται εντός της εβδομάδας σύμφωνα με το τρέχον δελτίο τιμών. Επίσης θα συμπεριλαμβάνει τα δελτία τιμών παλαιότερων ετών (2011, 2012), καθώς και τις τιμές των συμβάσεων ΕΠΥ 1 και ΕΠΥ 2, που έχουν ολοκληρωθεί.

Θεωρούμε ότι αυτό πλέον, είναι επαρκές για τους επιτρόπους για τον έλεγχο των παραστατικών και την έγκριση των αντίστοιχων ενταλμάτων.

Συνάδελφοι,

υποχρέωση του Νοσοκομειακού φαρμακοποιού είναι η διασφάλιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι παρά την υποστελέχωση των τμημάτων μας, η συμβολή του κλάδου μας στον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας είναι διαρκής και καθοριστική. Πιστεύουμε λοιπόν ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων θα πρέπει να σταθούν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και να μην μας εγκλωβίζουν σε διοικητικού τύπου εργασίες, οι οποίες αφ’ ενός ουδεμία σχέση έχουν με τη φαρμακευτική επιστήμη, αφ’ ετέρου μπορούν να διεκπεραιωθούν με άλλους τρόπους. Η θέσπιση κοινών διαδικασιών από το ΥΥΚΑ την ΕΠΥ και τις ΥΠΕ, είναι επιβεβλημένη και θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη τα ΟΠΣΥ ή άλλα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, προκειμένου να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων.

            Πρόθεση της ΠΕΦΝΙ είναι να συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς περιφρουρώντας παράλληλα τα δικαιώματα των μελών της

Για το Δ.Σ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   Δέσποινα Μακριδάκη                                        Βασίλης Γούλας

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Απρίλιος 16, 2013