Εγγραφή | Είσοδος

Ο αναθεωρημένος κατάλογος φαρμάκων υψηλού κόστους που απαιτεί αίτηση στο ΣΗΠ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Την αναθεώρηση του καταλόγου φαρμάκων υψηλού κόστους σοβαρών παθήσεων ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, τα φάρμακα  υποβάλλονται σε προέγκριση,  µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης.

Με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής παρακολούθησης φαρµακευτικής δαπάνης, ολοκλήρωσης διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και δηµιουργίας µητρώων ασθενών, τα φάρμακα, που προστίθενται, αφορούν στις εξής εµπορικές ονοµασίες:

Aimovig (προφύλαξη ηµικρανίας),

Beovu (θεραπεία της νεοαγγειακής-υγρής µορφής- ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας),

Bonamens (θεραπεία οστεοπόρωσης),

 Cuprior (νόσο του Wilson),

 Erleada (καρκίνο προστάτη),

Libtayo (πλακώδες καρκίνωµα του δέρµατος),

Mayzent (δευτεροπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση),

NUBEQA (καρκίνο προστάτη) και

Onpattro (κληρονοµική αµυλοείδωση που προκαλείται από τρανσθυρετίνη).

 Για τα φάρµακα της  ηπατίτιδα C του ανωτέρω πίνακα τα αιτήματα εισάγονται στο µητρώο της ηπατίτιδας C.

Όλα τα ΦΥΚ  για σοβαρές παθήσεις είναι :

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Φεβρουάριος 21, 2022